ניהול משאבי מים

הודעות
12/01/2022
בהתאם להנחיות רשות המים, וכחלק מחיבור הצפון למתקן ההתפלה העתידי בגליל המערבי, החלה הזרמת המים החדשה בצנרת ההולכה הצפונית. הזרמת המים עשויה במקרים מיוחדים לשנות את גוון המים. להסבר על התהליך וההשפעות שלו
16/02/2022
אנו מתכבדים להגיש את דוח ה- ESG הראשון של מקורות לשנים 2020-2019 לצפייה בדו"ח

ראייה רחבה. פתרונות משולבים.

יש לנו את היכולת לספק מעטפת משולבת של פתרונות מים, הודות להתמקצעות מוכחת במגוון רחב של תחומים, בהם: מודלים מתקדמים לניהול ולתפעול הולכת המים, שילוב אופטימלי של סוגי מים שונים, התפלת מי ים ומים מליחים, טיפול בשפכים ומחזור המים השוליים לשימושים חקלאיים, השבחת משאבי המים לאיכות הראויה, ביטחון מקורות המים ועוד.

איור של מתקן התפלה

התפלה

כשמדובר בהתפלה, השמיים הם הגבול מבחינתנו!

בעולם שמתייבש בקצב מואץ, דווקא ישראל, הממוקמת על גבול המדבר, בולטת ביציבות משק המים. ליציבות זו תורמת באופן המשפיע ביותר ההתפלה. תהליך הפקה של מי תהום או מי ים, ההופך את המים המליחים, למים מתוקים, נקיים וצלולים, הראויים לשימוש בבתים ובשדות החקלאים. 

את זה אנו עושים באמצעות התפלה מתקדמת וגם בצריכת אנרגיה מופחתת, על בסיס מומחיות רבה וקידום מתמיד של ידע, מחקר ופיתוח בתחום. כתוצאה מכך, פעילותנו מתבססת על מגוון סוגי ממברנות חדישות ביותר שפועלות ביחד ולחוד, טיפול יעיל במלחים הנפלטים מהתהליך, וגם סילוק יעיל של הכימיקליים שבמים, כמו הבורון, הנחשב לפטנט עולמי שלנו. 

נכסים מקצועיים אלו מאפשרים לקחת את ההתפלה עוד יותר רחוק ולשלב כפתרון אחד טכנולוגיות חדשניות וניהול ביג דאטה, להתמודדות מיטבית במיוחד עם בצורת קיצונית וממושכת באקלים מדברי.

מתקן התפלה באשדוד

הנתונים מדברים בעד עצמם: במשך יותר מ-50 שנה של התפלה ומחקר בתחום, הקמנו 40 מתקנים למי תהום או ים, הפועלים בשיטת "האוסמוזה ההפוכה" וכוללים כ-66 אלף ממברנות. בסה"כ מדובר בייצור שנתי של 200 מיליון מטר קוב מים מותפלים, שמהווים 72% מייצור מי תהום ו-25% מייצור מי ים במשק המים, בנוסף לפעילותנו הבין-לאומית בקפריסין, שם אנו אחראיים על 40% מההתפלה באי.

אבל אנו לא עוצרים וחושבים הלאה, לאתגרי ההתפלה הבאים. למשל, טכנולוגיה לטיפול ממברנלי בקולחים לחקלאות, שתביא את המים הממוחזרים לאיכות שכמוה עוד לא הושגה. כל זאת, בשטחי טיפול מצומצמים בהרבה מאלה הנדרשים כיום, וחיסכון של עשרות מיליוני שקלים בשנה למשק המים. בנוסף אנחנו מפתחים טכנולוגיה ייחודית ל"היפוך הזרימה" המקובל בהתפלה (Flow Reversal). הפיכת הכיוון נועדה לנצל עוד יותר את פעילות הממברנות וכך להגדיל את כמויות ההתפלה.

מתוך הניסיון העצום שלנו, פנינו תמיד קדימה, להגדלת מאזן המים הזמינים לשימושים באמצעות התפלה, באופטימיזציה תפעולית וביעילות אנרגטית.

מתקן התפלה גרנות

לאורך השנים צברה מקורות נסיון רב בתחום ההתפלה

Group 127

מובילות טכנולוגית

הטמעה ושימוש במגוון טכנולוגיות מהמתקדמות ביותר שקימות השוק ההתפלה כיום.

Group 138

יעילות השבחה

תהליכים מתקדמים לייעול וצמצום עלויות של שימוש בכימיקלים

Group 129

טיפול אינטגרטיבי

מומחיות בטיפול והתפלה של מגוון סוגי מים – מלוחים, מליחים קולחים ועוד

Group 140

חסכון אנרגטי

צמצום בצריכת האנרגיה

קידוחים

מפיקים מים מעומקים של עד קילומטר וחצי!

גם עמוק בתוך האדמה אנו פעילים מאוד, הודות ליכולות גבוהות מאוד בתכנון ובניהול הידרולוגי. את היכולות הללו פיתחנו ושיכללנו במהלך השנים לכדי מומחיות הידרולוגית של ממש במציאת מקורות מים חדשים במעבה האדמה.

מומחיות זו אף מביאה אותנו להיות אחת מחברות המים הבודדות בעולם, שמפיקה מים מקידוחים לעומקים של עד 1.5 ק"מ, בדגש על קידוחים באזורים מדבריים וימיים. את מי התהום המופקים מאזורים אלו ונוספים אנו מזרימים למערכת אספקה אחת, שמשלבת סוגים שונים של מים, בהתאם לשימושים המיועדים.

פעילותינו בתחום ההידרולוגי כוללת, בין השאר, ביצוע קידוחים חדשים ושיקום קידוחים קיימים, בשילוב סקרים גיאולוגיים והידרולוגיים לצורך הכנת תחזיות קדיחה, ליווי גיאולוגי והידרולוגי במהלך הקדיחה ושאיבות הניסיון. בנוסף, אנחנו מבצעים סקרים כחלק מעבודות תכנון כללי של קידוחים ואתרים.

אתר קידוחים בנגב

אקוויפרים

לאורך השנים רכשנו ניסיון רב בבקרה, במעקב ובטיפול במפלסי האקוויפרים, כמו גם בהתמודדות עם תהליכי המלחה הפוגעים באיכות המים במאגרים התת-קרקעיים.

הניסיון שלנו בא לידי ביטוי בשילוב של פתרונות הידרולוגים וטכנולוגיים, שהוכחו כמתקדמים בתחומם בניהול שוטף של אקוויפרים ובמצבים משבריים. כך לדוגמא, שיקמנו אקוויפר מרכזי, המספק בממוצע כ-420 מיליון מטר קוב מים בשנה לצורכי שתייה וחקלאות.

במשך השנים עבר האקוויפר תהליכי המלחה, שאיימו על היכולת להמשיך להפיק ממנו מים באיכות ראויה. לבלימת ההמלחה יצרנו חיץ הידרולוגי, שמנע את המשך חדירת המים המליחים אל האקוויפר, במקביל לשאיבת המים המליחים והחזרתם אליו ברמת מליחות נמוכה.

הפתרון שהובלנו כלל עשרות קידוחים חדשים וקיימים, מערך ניטור, קווי אספקה והקמת שני מתקני התפלה, שבשורה התחתונה הצילו כמויות מים גדולות מהאקוויפר. את המים הללו, יחד עם מים ממקורות נוספים, אנחנו מספקים במערכת אחת לכלל הצרכים.

605מלמ"ק

אספקת מים לשתיה

מים מותפלים
130מלמ"ק

אספקת מים לשתיה

מים עיליים ותפיסת שיטפונות
723מלמ"ק

אספקת מים לשתיה

אקוות החוף, אקוות ההר באמצעות כ 550 קידוחים ברחבי הארץ
70מלמ"ק

אספקת מים לשתיה

מי מעינות טבעיים
192מלמ"ק

אספקת מים לשתיה

מי כינרת במערכת הארצית

שפכים וקולחים

אצלנו, אין כזה דבר "מים אבודים"

לאורך כ-50 שנה פיתחנו יכולות ייחודיות במחזור המים ובהשבתם לצורכי החקלאים במדבר ובכל אזור. במפעלים השונים ניתן מענה שלם לטיפול בשפכים על-ידי שילוב של תהליכים מכניים, ביולוגיים וטכנולוגיים מהמתקדמים בעולם. שלב אחרי שלב, הופכים השפכים ממטרד סביבתי למשאב מים המסופק כקולחים להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת, ללא כל מגבלה תברואית או סביבתית.

במהלך תהליכים אלה אנחנו לוקחים את הטיפול במים ממוחזרים אף מעבר למקובל. בעזרת טכנולוגיה יחידה מסוגה בעולם עוברים הקולחים שדרוג ביולוגי נוסף במעבה האדמה, ללא מגע אדם, שמביא את המים המושבים לאיכות הגבוהה ביותר. מים אלה מיועדים לניהול חקלאות מתקדמת במדבר, כאשר בנוסף להפקתם, אנו דואגים גם לספק אותם עבור החקלאים, לאורך תשתית הולכה של קילומטרים רבים.

פעילותנו המשולבת במחזור המים תורמת להשגת ארבע מטרות מרכזיות: הפניית יותר מים שפירים לבתים, הגדלת כמויות המים לחקלאות פורחת גם באזורים הצחיחים ביותר, אספקת מים לחקלאים בכדאיות כלכלית ושמירה על איכות הסביבה על-ידי הקטנת הנזקים האקולוגיים, שעלולים לגרום שפכים לא מטופלים.

ביישום מטרות אלו, כחלק מכלכלה מעגלית מושכלת, חכמה ובת-קיימא, אנו משיבים יותר מ-80% מים לחקלאים ועל הדרך גם מציבים את ישראל כשיאנית עולמית בשימוש חוזר במים.
עד כמה שהישג זה משקף את יעילות משק הקולחים, מטרתנו היא להמשיך הלאה ולהפוך אותו למשק טכנולוגי מתקדם. משק זה יתבסס על סינון ממברנלי והגעה לרמת איכות IPR ((Indirect Potable Reuse, תוך חיסכון ניכר בעלויות ובשטחי הפקה נדרשים.

מתקן טיהור שפכים