הפרויקטים שלנו

הודעות
12/01/2022
בהתאם להנחיות רשות המים, וכחלק מחיבור הצפון למתקן ההתפלה העתידי בגליל המערבי, החלה הזרמת המים החדשה בצנרת ההולכה הצפונית. הזרמת המים עשויה במקרים מיוחדים לשנות את גוון המים. להסבר על התהליך וההשפעות שלו
16/02/2022
אנו מתכבדים להגיש את דוח ה- ESG הראשון של מקורות לשנים 2020-2019 לצפייה בדו"ח
הגדלת מתקן התפלה 'סבחה'

מרחיבים את עורק החיים למדבר

שפד"ן וכלכלה מעגלית

תמיד מחויבים - עד הטיפה האחרונה

פרויקט הולכה צפונה

משנים סדרי עולם. במים.

המערכת החמישית לירושלים

מים דרך הרים, טכנולוגיה וחזון.