פעילות בין לאומית

הודעות
12/01/2022
בהתאם להנחיות רשות המים, וכחלק מחיבור הצפון למתקן ההתפלה העתידי בגליל המערבי, החלה הזרמת המים החדשה בצנרת ההולכה הצפונית. הזרמת המים עשויה במקרים מיוחדים לשנות את גוון המים. להסבר על התהליך וההשפעות שלו

בכל מקום בעולם בו יש אתגר – אנחנו שם!

בתמיכת ממשלת ישראל ובגיבוייה, אנו מעמידים נכסי ידע עשירים, מובילות טכנולוגית ויכולות פיתוח מוכחות, במתן פתרונות לאתגרי המים ברחבי העולם. במסגרת זו, אנו פועלים מול ממשלות ומגוון גופים עסקיים במתן סיוע למשקי המים המקומיים להגיע להישגים יוצאי דופן.

הצורך שלכם. הפתרון שלנו. 

  • יעוץ ותכנון תכניות אב למשק המים עם אופק תכנוני לטווח בינוני או ארוך.
  • התייעלות אנרגטית – סקירת תהליכים, שילוב טכנולוגיות והשגת התייעלות אנרגטית לאורך שרשרת הערך.
  • ניהול מדיוק מבוסס ביג דאטה – שילוב מערכות מתקדמות ככלי ניהולי-תפעולי ומערכות תומכות החלטה.
  •  התפלה – יעוץ, תכנון, ופיקוח על פרויקטים התפלה.
  • שפכים – תכנון, יעוץ וליווי בתהליכי הקמה, הגדלה וביצוע של מערכות לטיפול בשפכים והשבת קולחין.
  • טכנולוגיות – היכרות, שילוב והטמעה של טכנולוגיות מתקדמות
  • הידרולוגיה וניהול משאבי מים – יעוץ, תכנון, פיקוח והתייעלות למערכות הספקת מים המתבססות על משאב טבעי.
  • סייבר – יעוץ, תכנון, לווי והקמה של מעטפת ביטחון ובטיחות לאספקת מים.

דוגמאות לפעילות בינ-לאומית

government

ממשלת מדינת מהרשטרה (Maharashtra) במרכז הודו יעוץ ותכנון תכנית אב למשק מים עם אופק תכנוני 2050.
ממשלת מדינת פנג'אב (Punjab) בצפון-מערב הודו – יעוץ ותכנון תכנית אב למשק מים עם אופק תכנוני 2050.

Group 159

בנק הבין-אמריקאי לפיתוח (IADB – Inter-American Development Bank) – יעוץ במיפוי אפיקי השקעה אטרקטיביים בדרום אמריקה.

Group 161

ממשלת מקסיקו (Mexico) – שיקום, ניהול ותכנון של מערכת אספקת מים מבוססת אקוויפרים.

Group 160

ממשלת קפריסין (Cyprus) –  ביסוס משק המים על התפלה, כולל הקמה של  2 מתקני התפלה ותפעולם ל-25 שנה.

Group 162

משלת אזרבייז'אן (Azerbaijan) – הכשרה ושדרוג מעבדות איכות מים, בנוסף להקמת מערך דיגום נייד להתמודדות עם משק מים בחירום.

כלכלה מעגלית