צור קשר

מקורות – משרד ראשי

כתובת: רח' לינקולן 9 תל אביב ת.ד: 20128 מיקוד: 6713402 טלפון: 03-6230555, 1-800-250-270


דוברות והסברה

03-6230705


m-doveret@mekorot.co.il

פניות הציבור

03-6230809


customer-services@mekorot.co.il

לשכת משפטית

03-6230534


m-yoets-mishpatin@mekorot.co.il

הביקורת הפנימית

רחוב לינקולן 9 תל אביב, ת.ד. 20128 טל': 03-6230548


מרחב הצפון

רח' טובים 2, חיפה טלפון: 04-8350444


מרחב הדרום

רח' אורט 32, אשקלון טלפון: 08-6789666


חבל הירדן

ת.ד: 610 מיקוד: 1710502 טלפון: 04-6500500


שח"מ מקורות ביצוע

03-5572626


m-shivuk-shacham@mekorot.co.il

מקורות פיתוח וייזום

03-6334500


Development&Enterprise@mekorot.co.il

יחידת חדשנות


m-yazamut@mekorot.co.il

טופס פניות הציבור