צור קשר

מקורות – משרד ראשי

רח' לינקולן 9 תל אביב ת.ד: 20128 מיקוד: 6713402 טלפון:03-6230555


דוברות והסברה

073-3521705


m-doveret@mekorot.co.il

לשכת משפטית

073-3521534


m-yoets-mishpatin@mekorot.co.il

הביקורת הפנימית

רח' לינקולן 9 תל אביב ת.ד: 20128 מיקוד: 6713402 טלפון : 073-3521548


m-mevaker@mekorot.co.il

מרחב המרכז

רח' היצירה 10, ת.ד. 56 רמלה טלפון : 073-3526555


מרחב הצפון

רח' טובים 2, חיפה ת.ד: 755 מיקוד: 3223562 טלפון: 073-3523444


מרחב הדרום

רח' אורט 32, אשקלון טלפון: 08-6789666


חבל הירדן

אתר אשכול צפון ת.ד: 610 מיקוד: 1710502 טלפון: 04-6500500


שח"מ מקורות ביצוע

03-5572626


m-shivuk-shacham@mekorot.co.il

מקורות פיתוח וייזום

03-6334500


Development&Enterprise@mekorot.co.il

יחידת חדשנות


m-yazamut@mekorot.co.il

קשרי לקוחות


Rcustomer@mekorot.co.il

טופס פניות הציבור