איתנות פיננסית

יציבות פיננסית מבטיחה משק מים יציב

אנחנו יודעים לשמור על יציבות ואיתנות פיננסית גם מול ההשקעות העצומות שנדרשות מאיתנות בפיתוח, בתפעול ובתחזוקה של מערכות המים בפריסה ארצית. במצב זה, החוסן הכלכלי שלנו תורם למשק המים יציב, בכל עת ותנאי.

הניהול המקצועי והאחראי שלנו עמד במבחן לאורך שנים רבות ותמיד מצאנו את הנוסחה ליצירת יציבות כלכלית מול יעדי הפיתוח המאתגרים של משק המים. הודות לכך, הגענו גם לשיא יוצא דופן בעולם הפיננסים: במשך קרוב לשני עשורים אנחנו מדורגים ברציפות בדירוג האיתנות הפיננסית הגבוה ביותר, ilAAA, על ידי חברת המדרוג הבין-לאומית 'מעלות Standard & Poor’s'.

על-בסיס המוניטין הפיננסי ועיקרון האיזון אף נכפיל בשנים הבאות את היקפי הפיתוח שלנו במשק המים לשם חיזוק התמודדותו עם תקופות בצורת מתמשכות.

water system

מימון השקעות הפיתוח יגיע ממקורות עצמיים ומאגרות חוב, שאותן אנחנו מנפיקים מזה שנים רבות. עד 2019 הנפקנו בעלויות אטרקטיביות אגרות חוב בשוק המוסדי, לרבות גיוס הון זר, בסדר גודל של כ-1 מיליארד ₪. מ-2019 ולאחר שהפכנו לחברה מדווחת בבורסת תל-אביב, הפועלת בשקיפות מלאה ועל-פי תשקיף מפוקח, יצאנו לראשונה לסבב גיוס הון גם מהציבור הרחב.

בפועל, גם מול המגזר העסקי וגם מול הציבור הרחב, הביקושים גבוהים בהרבה מהיצע האגרות שאנחנו מציעים בכל סבב הנפקות, דבר שמעיד על האמון העצום בנו. משמח אותנו במיוחד לקבל אמון ציבורי מרשים כל-כך מצד צרכני המים, שעבורם שאנחנו מנהלים, מתפעלים ומפתחים ללא הפסקה את משק המים.

גיוון מקורות ההכנסה מאפשר לנו להמשיך להרחיב את האופקים ליציבות משק המים בעידן ההתחממות הגלובלית, מתוך חוסן כלכלי ושמירה על אופק פיננסי יציב, כתמיד.

eshkol

יציבות פיננסית מבטיחה משק מים יציב

3.5

מיליארד ש"ח מחזור

1.5

מיליארד ₪ מכרזים בשנה

AAAIL

דירוג אשראי מושלם מאז 2003

1.8

מילארד קוב מים מסופקים בשנה