שפד"ן וכלכלה מעגלית

תמיד מחויבים – עד הטיפה האחרונה

אחד מהפתרונות המרכזיים להגדלת היצע המים במציאות של מחסור, הוא מחזור המים לשימושים נוספים. בדרך זו נעה כל טיפת המים סביב מעגל כלכלי מושכל, חכם ובר-קיימא,  המייצר סינרגיה בין השימוש בה בבית לבין השימוש בה בשדה החקלאי.  

דוגמא למעגל שימושים, ניתן למצוא במפעל 'הקו השלישי לנגב', המזרים 140 מיליון מטר קוב מים ממוחזרים בשנה מערי המטרופולין במרכז ישראל לניהול חקלאות מתקדמת במדבר. 

המים מגיעים כשפכים מהבתים ומטופלים על-ידינו בשפד"ן, מפעל טיהור השפכים הגדול ביותר במזרח התיכון. לאחר טיהורם הם מוחדרים בטכנולוגיה מיוחדת למאגר תת-קרקעי (אקוויפר), מבלי שיתערבבו עם המים הטבעיים הקיימים בו. שם, עמוק באדמה, משודרגים המים פעם נוספת,  באמצעות  תהליכי סינון טבעיים, ללא מגע אדם או מכונה. תהליכים אלו מביאים אותם לרמה של מים מושבים, המסופקים לחקלאים במדבר בכדאיות כלכלית ובאיכות הגבוהה ביותר, להשקיה של כל גידול חקלאי או שטח ציבורי, ללא כל מגבלה תברואתית כלשהי.

בסינרגיה שיצרנו, ניצול המים הוא מקסימלי: מצריכה בבית להשקיה בשדה החקלאי ועל הדרך גם לחיזוק הביטחון התזונתי של המשפחה, שנהנית ממזון חקלאי איכותי ומזין, בזכות השימוש במים ממוחזרים מעולים. 

פעילותנו המקצועית והענפה בתחום, המהווה 60% ממשק הקולחים, אף תורמת להישגיה העולמיים של ישראל בהיקף מִחזור המים ובהשבחתם על-פי התקנים המחמירים ביותר. 

בעולם הצמא לפתרונות מתקדמים, הכלכלה המעגלית פותחת בפנינו הזדמנויות לספק יותר מים לשתייה, להגדיל את כמויות המים לחקלאות או לתעשייה, להבטיח כדאיות כלכלית למגזר היצרני ולשמור על הסביבה היקרה לכולנו על-ידי הקטנת הנזקים האקולוגיים.

כלכלה מעגלית