פעולות מתקנות במי השתייה

 

"מקורות” מייחסת חשיבות רבה לאיכות המים שהיא מספקת ומשקיעה בכך מאמצים ומשאבים רבים. איכות המים שאנו שותים נבדקת ביסודיות ונתמכת בתקנים מחמירים. בתום הטיפול שמבצעת "מקורות" במים המגיעים מהמקורות השונים, עומדת איכות מי השתייה בדרישות המחמירות ביותר של "תקנות בריאות העם" שמחייב משרד הבריאות, וניצבת בשורה הראשונה של מדינות העולם המערבי בתחום.

חלק קטן ממקורות המים אינם עומדים בדרישות התקנות, אך עקב אילוצי אספקת מים קיבלה מקורות היתרים מיוחדים להפעילם באופן זמני. לצפייה ברשימת ההיתרים.


כחלק מפעילותה להבטחת איכות המים במדינה מפעילה "מקורות" שש מעבדות איכות מתקדמות בפריסה ארצית: מעבדה ראשית ב"אתר אשכול" וחמש מעבדות אזוריות. מדי שנה מבוצעות בהן מאות אלפי בדיקות שונות לעשרות אלפים של מדגמי מים מכל הסוגים, לאורך כל שרשרת האספקה.


המעבדות הוסמכו לתקן בין-לאומי  ISO/IEC 17025 על ידי "הרשות הלאומית של הסמכת מעבדות" ובעלות הכרה של משרד הבריאות .


הסבר לגבי הגורמים הנבדקים במי השתייה ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.

 

 

בהתאם לנדרש מספקי מים בתקנות בריאות העם למי שתייה 2013, בנושא פרסום הפעולות המתקנות אשר בוצעו בעקבות חריגות המתגלות בבדיקות איכות המים - להלן טבלת הפעולות שביצעה "מקורות" מאז כניסת התקנה לתוקף. לצפייה בתוכן יש ללחוץ על צלמית הקובץ.

 

  
  
  
  
א20200330190912.pdfמחוז כלליא20200330190912
א20200330125519.pdfמחוז כלליא20200330125519
א20200330125447.pdfמחוז כלליא20200330125447
א20200330125427.pdfמחוז כלליא20200330125427
א20200330125358.pdfמחוז כלליא20200330125358
א20200330125331.pdfמחוז כלליא20200330125331
א20200330125256.pdfמחוז כלליא20200330125256
aaa20200330125214.pdfמחוז כלליaaa20200330125214
_דוח חריגה - גיאה 320200330125114.pdfמחוז כללי_דוח חריגה - גיאה 320200330125114
דוח חריגה - גיאה 320200330125005.pdfמחוז כללידוח חריגה - גיאה 320200330125005
דוח חריגה בתאגיד אל עין 17.2.20.pdf17/02/2020מחוז הצפוןדוח חריגה בתאגיד אל עין 17.2.20
דוח חריגה בתאגיד מי-כרמל 26.2.20.pdf26/02/2020מחוז חיפהדוח חריגה בתאגיד מי-כרמל 26.2.20
דוח חריגה בתאגיד מי-כרמל 17.2.20.pdf17/02/2020מחוז חיפהדוח חריגה בתאגיד מי-כרמל 17.2.20
דוח חריגה בתאגיד מי-כרמל 12.2.20.pdf12/02/2020מחוז חיפהדוח חריגה בתאגיד מי-כרמל 12.2.20
דוח חריגה ברמת יוחנן קבוץ 10.2.20.pdf10/02/2020מחוז חיפהדוח חריגה ברמת יוחנן קבוץ 10.2.20
1 - 15הבא