בקשות היתרי בניה

מקורות חברת המים בע"מ נדרשת לפרסם את הבקשות להיתרי בניה המוגשות לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות
לפי חוק התכנון והבניה ומכוח סעיף 6.6.3 בפרק המים, חלק ההיתרים בתמ"א 1 (להלן "התכנית המאושרת").

 

להלן פרטי הבקשות להיתרי בניה.
*לכל קובץ בקשה מצורפת מפה ודברי הסבר וכן פרטי מוסדות התכנון ולמי ניתן להגיש את ההשגה, ככל וקיימת.

  
  
  
  
קו מחבר קו ירקון- לאשקלון.pdfקו מחבר קו ירקון- לאשקלון17/03/2020בקשת היתר להקמת קו מים מחבר מקו ירקון מערבי בסמיכות מאזור משואות יצחק - נגבה ועד לכביש 4 מול אשקלון