Mekorot Development and Enterprise

מכרזים

 
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  פנייה פומבית לקבלת הצעות לפילוט לכימיקלים לניקוי ממברנות במתקן התפלה באשדוד מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 07/08/18
איש קשר: אילן בצלאל
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 01/08/19
עלות הגשה:
  Ashdod Desalination - INVITATION FOR PRE-QUALIFICATION
קטגוריה: שונות,ציוד שאיבה
תאריך פרסום: 03/09/19
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
Ashdod Desalination PQ Invitation - Addendum No 8
Ashdod Desalination PQ Invitation - Addendum No
Ashdod Desalination PQ Invitation - Addendum No
Ashdod Desalination PQ Invitation - Addendum No
Ashdod Desalination PQ Invitation - Addendum No
  הודעה בדבר דחיית מועדי מכרזים
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 17/03/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר דחיית מכרזים
  מכרז 14.2020-לאספקה , הנפה והתקנת מפוחי עשן עבור מתקן התפלה אשדוד 09/11/20 23/11/20
קטגוריה: רכש מתקן התפלה אשדוד,שונות
תאריך פרסום: 29/10/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: עודכן
תאריך הגשה מקורי: 17/11/20
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז לאספקה הנפה והתקנת מפוחי עשן_
מסמך הבהרות מכרז לאספקת מפוחי עשן
סיכום כנס מציעים מכרז 142020 מפוחים שנערך ב9
עדכון מועדים
  מכרז 15.2020- לביצוע עבודות אחזקה, בדיקה וטיפול בציוד החשמל והמערכות בתחנת המשנה במתקן התפלה אשדוד 24/11/20 08/12/20
קטגוריה: אחזקת מתקנים ואביזרים הנדסיים,הנדסת חשמל,שונות
תאריך פרסום: 19/11/20
איש קשר: אוקסנהורן לירז
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
מכרז לביצוע עבודות אחזקה בתחמש (1)
The Standards Institution of Israel
מכון התקנים הישראלי כל הזכויות שמורות למקורות פיתוח וייזום | תנאים | אודות