התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת של צינורות פלדה בקטרים של 42 צול עד 100צול 2-11-20 02/11/21 מודעת פרסום
קטגוריה: צנרת
תאריך פרסום: 02/11/20
איש קשר: בלה בורוכוב
  פתרונות הדפסה חכמים 29/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות
תאריך פרסום: 10/11/20
איש קשר: שמריץ חיים
  שכירות תוכנה מחשב MAINFRAME 29/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,מערכות מידע
תאריך פרסום: 10/11/20
איש קשר: שמריץ חיים
  תחזוקת מערכת בנארית 29/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,שונות
תאריך פרסום: 10/11/20
איש קשר: שמריץ חיים
  תמיכה ותחזוקה מערכת נמל"ה 29/11/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,שונות
תאריך פרסום: 10/11/20
איש קשר: שמריץ חיים
1|2|3|4| הבא