התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד לרכישת צינורות פלדה בקטרים 42-100 אינץ' 11/08/20 מודעת פרסום
קטגוריה: צנרת
תאריך פרסום: 11/08/14
איש קשר: פרידמן מריו
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד חברת מיקרוסופט לתמיכת מומחים PREMIER SUPPORT 09/07/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 22/06/20
איש קשר: כהן ליהי