התקשרות עם ספק יחיד/חוץ

רצ"ב הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות , נדרש לפנות למקורות,בכתב בלבד, בהתאם לפרטים המפורטים בגוף כל הודעה.
פניות יתקבלו לא יאוחר מהמועד הנקוב בכל הודעה.

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות, לרבות המפורטים במידע שלהלן, הינם של מקורות חב' מים בע"מ, וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.

מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

נושא ההודעה תאריך אחרון להגשה נוסח ההודעה
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת גבי שואף בע"מ 18/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי בדיקה, בקרה ומעבדות,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,שונות,הנדסה אזרחית,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,צנרת
תאריך פרסום: 16/09/20
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת החשמל 15/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: איכות הסביבה, אנרגיה, טבע ונוף,שונות
תאריך פרסום: 22/09/20
איש קשר: נוריאל אמי
  הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת "רדט ציוד ומערכות ) 1993 ( בע"מ" 12/10/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מערכות מידע
תאריך פרסום: 23/09/20
איש קשר: בראונר אופיר