מכרזים

 

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.


לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                  - טל. 03-6230575
  • מכרזי מכירת רכב - יחידת שמ"רת                      - טל. 04-8350536
  • למכרזי פיתוח ושירותים – יחידת המכרזים           - טל. 03-623073 
    *
    לתשומת לבכם, יחידת מכרזים של מקורות עברה לקומה 1 בבניין מקורות בתל אביב לינקולן 9.
  • למכרזי חברת מקורות פיתוח וייזום                      - טל. 03-6334531
  • להתקשרויות חברת מקורות פיתוח וייזום              - טל. 03-6334502


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

*
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז פומבי ר- 6/2020 - אספקת 2 מנועי אצ"מ 270 כ"ס ו- 5 מנועי אצ"מ 680 כ"ס עבור תחנת בירכת רם 26/04/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מנועים
תאריך פרסום: 23/03/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 26/04/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר שינוי עדכון תנאי סף במכרז ר- 6-2020 לאספקת מנוע חשמלי 680 ו-270 כס לתח בירכת רם8
  מכרז 20/2020 למעבדת מאיר אשקלון - העתקה 01/04/20 05/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: עבודות בינוי והנדסה אזרחית,מבנים
תאריך פרסום: 23/03/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 05/05/20
עלות הגשה:
קבצים:
20-2020
טופס רישום השתתפות
  מכרז מספר 26 – 2020 / ש לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ בתחום אנרגיה אספקת מים ותפעול 07/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שירותי כא ויועצים שונים,שונות
תאריך פרסום: 02/04/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 07/05/20
עלות הגשה:
קבצים:
Arabic 26-2020