מכרזים

 

להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית.
בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ.
הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.


לתיאומים וקבלת מידע נוסף:

 

  • מכרזי רכש – יחידת רכש ולוגיסטיקה                  - טל. 03-6230575
  • מכרזי מכירת רכב - יחידת שמ"רת                      - טל. 04-8350536
  • למכרזי פיתוח ושירותים – יחידת המכרזים           - טל. 03-623073 
    *
    לתשומת לבכם, יחידת מכרזים של מקורות עברה לקומה 1 בבניין מקורות בתל אביב לינקולן 9.
  • למכרזי חברת מקורות פיתוח וייזום                      - טל. 03-6334531
  • להתקשרויות חברת מקורות פיתוח וייזום              - טל. 03-6334502


זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות.
מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.

 

*
נושא המכרז סיור בנכס/כנס ספקים תאריך אחרון להגשה פרסום
  מכרז מס' 2020 – 16 / פ הסכם מסגרת לביצוע בריכות בטון יצוקות בנפח של עד 20,000 מ"ק 23/03/20 27/04/20 מודעת פרסום
קטגוריה: שונות,הנדסה אזרחית,שירותים לפרויקטי בינוי והנדסה אזרחית - תכנון, ניהול, פיקוח ושירותים נלווים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית
תאריך פרסום: 12/03/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
16-2020 הסכם מסגרת לבריכות - פרסום חוזר ביטול כנס קבלנים
mekorot 16-2020 new
הסכם מסגרת לבריכות - טופס רישום לקבלת מסמכים
  מכרז 23-2020/פ לביצוע מאגר יוטבתה - 200,000 מ"ק 26/03/20 06/05/20 מודעת פרסום
קטגוריה: אביזרי מים,אביזרי צנרת,הנדסה אזרחית,יריעות איטום וכיסוי מאגרים,עבודות בינוי והנדסה אזרחית,שונות
תאריך פרסום: 18/03/20
איש קשר: אסייג אבי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
23-2020 מאגר יטבתה
טופס רישום להשתתפות במכרז מאגר יטבתה
  מכרז 24-2020/ש ליועץ מודלים 19/04/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מחשוב ותקשרות,מערכות מידע,פקוד ובקרה
תאריך פרסום: 18/03/20
איש קשר: נוריאל אמי
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי:
עלות הגשה:
קבצים:
24-2020 מקורות
טופס רישום לקבלת מסמכים ליועץ מודלים
  מכרז פומבי ר- 8/2020 - אספקת 5 מנועים חשמליים אנכי ציר מלא 680 כ"ס עבור תחנת אילות 23/04/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מנועים
תאריך פרסום: 22/03/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 23/04/20
עלות הגשה:
קבצים:
הודעה בדבר שינוי עדכון תנאי סף במכרז ר- 8-2020 לאספקת מנוע חשמלי 680 כס לתח אילות4
  מכרז פומבי ר- 6/2020 – אספקת 2 מנועי אצ"ח 270 כ"ס ו- 5 מנועי אצ"ח 680 כ"ס – עבור תחנת בירכת רם – מרחב צפון 26/04/20 מודעת פרסום
קטגוריה: מנועים
תאריך פרסום: 23/03/20
איש קשר: קרן גולן
סטטוס: חדש
תאריך הגשה מקורי: 26/04/20
עלות הגשה: