<

מכרז75-2021/ש שרותי תיקון צנרת פוליאתילן

טופס רישום השתתפות במכרז פומבי

מודעת פרסום
07/12/2021
סיור בנכס/כנס ספקים
06/01/2022
תאריך אחרון להגשה
מכרזי שירותים ועבודות
סוג
24/11/2021
תאריך פרסום
יאן שרייפל
איש קשר
פעיל
סטטוס
קטגוריות:
אביזרי צנרת, הנדסה אזרחית, צנרת, שונות
  • ככל שלא יתקבל מענה חוזר במייל שהטופס התקבל, יהא על המציע לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון 073-3521735/772 או בנייד שמספרו: 050-7283130 (באמצעות הווטסאפ בלבד) - תוך ציון שם מספר המכרז ושם המציע.
  • יובהר כי הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.
  • באחריות המציע יהא להגיש את כל החומר אשר קיבל ביחס להליך זה דרך מערכת המכרזים המקוונת של מקורות ה SourcingVision" - (מסמכי הליך, מכתבי הבהרה ככל שיהיו וכיו"צ), חתום במעמד הגשת הצעות בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
  • יודגש כי לא ניתן יהיה להגיש הצעות באמצעות המייל הנקוב לעיל אלא רק דרך המכרזים המקוונת של מקורות ה SourcingVision" " בהתאם לאמור במסמכי ההליך.
קבצים נוספים:
פנייה לאיש קשר