מודעות לעיתונות

זינוק ברווח הנקי של "מקורות" בחציון הראשון ל-142 מיליון ש'; ההכנסות הסתכמו ב-2.3 מיליארד ש'

מדובר בעלייה של כ-53% לעומת הרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד; צריכת המים בחקלאות רשמה עלייה של כ-17%, מכירות המים לירדן ולרש"פ גדלו בכ-25%; עלייה של 54% ברווח הרבעוני ל63 מיליון ש'
המנכ"ל אלי כהן: אימוץ תהליכי ההתייעלות של מקורות על ידי כלל משק המים עשוי להוביל לירידת תעריפים בשיעור של עד 10%, מהלך שגם יסייע לחקלאים וגם יתרום להורדת יוקר המחיה.

חברת המים הלאומית "מקורות" מפרסמת היום (ד') את הדו"חות הכספיים שלה לחציון הראשון של 2021, מהם עולה שהחברה רשמה רווח נקי של כ-142 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של כ-93 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-53%. במדידה רבעונית החברה סיימה את הרבעון השני של השנה ברווח נקי של כ-63 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של כ-41 מיליון שקל ברבעון השני של 2020, עליה של כ-54%. 

פילוח נתוני משק המים מעלה שבתקופת הדיווח נרשמה עלייה בהיקף אספקת המים למשק: במהלך החציון סיפקה "מקורות" כ-825 מיליוני קוב (מלמ"ק), לעומת כ-746 מלמ"ק בתקופה המקבילה אשתקד, גידול כ-11%. מתוך סך הכמות הזו, כ-77 מיליון קוב סופקו לממלכת ירדן ולרש"פ (הרשות הפלסטינית), עלייה של כ-25% ביחס לאספקה שנרשמה ללקוחות אלו בחציון הראשון של 2020. פילוח מגזרי הפעילות מעלה שמשקי הבית רשמו עליה בצריכת המים ועד לכ-475 מיליון מ"ק (עלייה של כ-6.5% לעומת החציון הראשון של 2020) ואילו מגזר החקלאות רשם זינוק לרף של כ-350 מיליון קוב (עלייה של כ-17%). מפלס הכנרת רשם במהלך הרבעון השני ירידה של כ-45 ס"מ, שמקורם בשאיבה ואידוי טבעי. 

עיון בתוצאות החברה מעלה שסך ההכנסות לחציון הראשון של 2021 הסתכמו בכ-2.3 מיליארד שקל, עלייה של כ-3% לעומת סך ההכנסות שנרשם בחציון המקביל אשתקד. עלות המכירות והעבודות נותרה כמעט ללא שינוי והסתכמה בכ-1.99 מיליארד שקל, מה שהוביל לרישום רווח גולמי חציוני של כ-313 מיליון שקל, עלייה של כ-26% ביחס לחציון הראשון של 2020 (כ-248 מיליון שקל). הרווח התפעולי רשם אף הוא עליה והסתכם בחציון הראשון של השנה בכ-231 מיליון שקל, זאת לעומת רווח תפעולי של כ-215 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד (עלייה של כ-7.5%). 

הוצאות המימון נטו רשמו עליה בתקופת הדיווח, והסתכמו בכ-158 מיליון שקל, זאת לעומת כ-45 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בסעיף זה נובע בין השאר מעליית המדד, כאשר בתקופת הדוח עלה המדד הידוע בכ-1.4%, ואילו בתקופה המקבילה ירד המדד הידוע בכ-0.69%. יצוין ששינוי של 1% במדד הידוע משפיע בכ-100 מיליון שקל על הוצאות המימון ,ומנגד מוכרים למקורות הפרשי הצמדה למדד בגין על פי כללי הרגולציה (אשר עלה בתקופת הדוח בסך של 1.6% לעומת ירידה של 0.79% אשתקד), ואלו המקבלים ביטוי בספרים בסעיף "הכנסות ממכירת מים" ובסעיף "שינויים נטו בחשבונות נדחים רגולטורים". סך השפעת המדד על התוצאות בתקופה הסתכמה ברווח של 72 מיליון שקל, זאת ביחס להוצאה של 34 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

בתקופת הדיווח המשיכה החברה לעבוד תחת מגבלות הקורונה, כאשר ההשפעה על ביקוש המים הייתה זניחה, לא חלה הרעה מהותית בגבייה מלקוחות ולא חלו עיכובים מהותיים בפעילות הפיתוח. משק המים בישראל עדיין מתמודד עם שנות בצורת מתמשכות (2013-2018), ובהתאם לתוכנית הפיתוח התלת-שנתית שאושרה על ידי רשות המים לשנים 2020-2022, בשנת 2020 ביצעה החברה פרויקטים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, ומתכננת לבצע פרויקטים בהיקף דומה גם בשנת 2021. לדעת החברה היקף ההשקעות הנדרש לשנים 2020-2022 גבוה יותר, ועד לסך של כ-1.8 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים. 

יו"ר החברה מרדכי מרדכי מסכם ש"החברה מציגה ברבעון השני שיפור בהכנסות וזינוק של יותר מ-50% ברווח הנקי, תוצאות שהושגו תחת משטר קורונה ומקביל לעליה בביקוש למים הן בשוק המקומי והן בקרב מדינות שכנות. במהלך הרבעון השקנו תוכנית להקמת מערכות סולאריות על גבי מאגרי המים והמוביל הארצי, עם אפשרות להגדיל במדינה את סך ייצור החשמל ה"ירוק" בכ-60%. במקביל החברה נערכת לכניסה לשוק התקשורת עם הצבת סיבים אופטיים בצנרת המים הארצית, עם יכולת מהירה וזולה יחסית לחבר ערים ומושבים לעולם של תעבורת נתונים מהירה. יחידת החדשנות שלנו ממשיכה לחפש חברות הזנק שיוכלו לשרת את משק המים המקומי, עם גישה לשווקים חדשים גם מעבר לים" 

מנכ"ל החברה אלי כהן: "אימוץ תהליכי ההתייעלות של מקורות על ידי כלל משק המים  עשוי להוביל לירידת תעריפים בשיעור של עד 10%, מהלך שגם יסייע לחקלאים וגם יתרום להורדת יוקר המחיה. ההתייעלות בחברת מקורות כבר תרמה לשיפור מצב משק המים, אולם ניהול מודרני, במיוחד של סקטור מי הקולחין, עשוי לשפר פי כמה את התמודדות המדינה עם צרכי המשק ומשבר האקלים, ובשורה התחתונה סקטור המים יכול וצריך להתנהל אחרת. עד שכלל חלקי הענף יטופלו כראוי, מקורות ממשיכה לספק למדינת ישראל מים באיכות גבוהה חרף מגבלות של מגפות או נזקי מזג אוויר, כולל הבטחת רצף המשכיות עסקית ומניעת פגיעה באספקת המים"

חשבונות נדחים רגולטוריים – הסבר:

נכס/התחייבות רגולטורי נדחים נוצר ככל שישנם פערים, חיוביים או שליליים, בין העלויות המוכרות למקורות לבין הכנסותיה המוכרות. פערים אלה, ככל שישנם, נלקחים בחשבון על ידי רשות המים בעת עדכון תעריפי המים לשנה העוקבת, והמנגנון מבטיח שברמה הרב-שנתית ההכנסות המוכרות של החברה יכסו במלואן את העלויות המוכרות. 

 

לפרטים נוספים: ליאור גוטמן 052-4004028