דוחות איכות מים

הודעות
12/01/2022
בהתאם להנחיות רשות המים, וכחלק מחיבור הצפון למתקן ההתפלה העתידי בגליל המערבי, החלה הזרמת המים החדשה בצנרת ההולכה הצפונית. הזרמת המים עשויה במקרים מיוחדים לשנות את גוון המים. להסבר על התהליך וההשפעות שלו
16/02/2022
אנו מתכבדים להגיש את דוח ה- ESG הראשון של מקורות לשנים 2020-2019 לצפייה בדו"ח

המים השפירים המסופקים ע"י מקורות לשימוש ביתי, לתעשייה ולחקלאות עומדים באיכות המוגדרת בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי-שתיה), התשע"ג- 2013, שהתקין משרד הבריאות והרכב המינרלים והמומסים בהם יכול להגיע עד למקסימום המוגדר בתקנות, בכלל זה גם ריכוז הכלוריד, המגנזיום והבורון. להלן קישור לתקנות באתר משרד הבריאות