הקוד האתי

אתיקה ב"מקורות"

"מקורות" חברת המים הלאומית, פועלת לפיתוח משק המים בישראל ולהבטחת אספקת מים תקינה ללקוחותיה בכמות, איכות, זמינות ויעילות. לחברת "מקורות" מחויבות ואחריות לפעול להשגת יעדיה באופן ערכי ומוסרי, בהתאם לקוד האתי של החברה.

במהלך שנת 2011 גובש קוד אתי בחברת "מקורות", שמטרתו זהות ערכית ונורמטיבית לחברה. הקוד האתי מקיף את הערכים והעקרונות עליהם מושתתת פעילות הקבוצה בהתבסס על שיתוף פעולה עם מנהלים, עובדים, לקוחות וספקים.

מתוך ערכי הקוד האתי:

שליחות לאומית

אנו פועלים במסירות, מקצועיות, אחראיות ויעילות לתפעול ואחזקת מקורות המים ומערכות המים של מדינת ישראל, תוך הבטחת זמינות המים ואיכותם בכל מקום וזמן, בשגרה וחירום כאחד.

אחריות

אנו מאמצים תקנים מקצועיים גבוהים בכל נושא ועניין ונושאים באחריות אישית מלאה לכל פעולותינו. אנו שומרים על סביבת עבודה נאותה ומייצגים את החברה בכבוד.

אמינות ושקיפות

אנו פועלים בהגינות ובטוהר-מידות ומקפידים להימנע ממצבים שיש בהם ניגודי עניינים. אנו מעבירים דיווח עדכני ומדויק על כל פעולותינו, ומדווחים על כל פגם, ליקוי או סיכון העלולים לפגוע בבטיחות הציבור או העובדים. אנו עומדים בהבטחות ובהסכמים ודוגלים בשוויון הזדמנויות.

שיתוף פעולה וכבוד הדדי

אנו נותנים יחס של כבוד והוגנות לכל אדם ופועלים לחיזוק האמון, השירות ועבודת הצוות עם כל בעלי העניין.

למידה וחדשנות

אנו מעודדים למידה ומקצוענות, מטפחים חדשנות טכנולוגית, מקפידים לנהל ולשמור על המידע והידע, ופועלים בשיתוף פעולה עם מוסדות האקדמיה ומכוני המחקר.

פיתוח בר-קיימא

אנו מחויבים כחברה לאומית לפעול להשגת יעדינו תוך שמירה על הסביבה ועל משאבי המים של מדינת ישראל למען הדורות הבאים, ומעודדים פעילויות למען

הקהילה והחברה.

בסיום כתיבת הקוד האתי, השלימה "מקורות" את תכנית הטמעה ארגונית; בוצעו מפגשי השקה, מונה ממונה אתיקה ארגוני ומונתה ועדת אתיקה.
"מקורות" רואה בקוד האתי נדבך חיוני וחשוב להיותה קבוצה צומחת ורווחית בעלת, תרומה ייחודית ומשמעותית למשק המים בישראל.