הוראות מהנדס ראשי

הודעות
12/01/2022
בהתאם להנחיות רשות המים, וכחלק מחיבור הצפון למתקן ההתפלה העתידי בגליל המערבי, החלה הזרמת המים החדשה בצנרת ההולכה הצפונית. הזרמת המים עשויה במקרים מיוחדים לשנות את גוון המים. להסבר על התהליך וההשפעות שלו
16/02/2022
אנו מתכבדים להגיש את דוח ה- ESG הראשון של מקורות לשנים 2020-2019 לצפייה בדו"ח

הוראות מהנדס ראשי במקורות, הן אוסף הוראות הכוללת הנחיות תכנון, נהלי עבודה, מפרטים (טכניים ומפרטי רכש) ושרטוטים המפורסמות מעת לעת על ידי גורמי המקצוע השונים באגף ההנדסה וטכנולוגיה.

הוראות אלה הינם המדיניות ההנדסית המחייבת במקורות. במקרים שבהם יש ספק כלשהו בדבר קיום המ"ר רלבנטית, או שקיימת כוונה לנהוג שלא בהתאם להמ"ר הרלבנטית תועבר בקשה מנומקת לסמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה בכדי לקבל אישורו לחריגה."

ההוראות הינן רכושה הבלעדי של חברת "מקורות" ואין לשכפלן או להעבירן לגוף אחר ללא אישור בכתב ממקורות.

סנן לפי


מספר
שם
גרסה
אחראי
תוקף
קבצים להורדה