פרסום התקשרויות

הודעות
13/08/2021
הקלות בתקופת הקורונה למסמך
15/06/2021
לתשומת לבכם, יחידת מכרזים של מקורות עברה לקומה 1 בבניין מקורות בתל אביב לינקולן 9.
סנן לפי
נקה סינון

סוג

נושא המכרז
תאריך אחרון להגשה
תאריך פרסום
+
רכישת מערכת לחתימות מאובטחות – קומסיין
22/03/2022
14/09/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
12/03/2022
|
סטטוס:
|
+
התקשרות ללא מכרז – המבדקה הכימית
-
13/09/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – OPC
-
13/09/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז
04/09/2021
24/08/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
25/08/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז
04/09/2021
24/08/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
25/08/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז
04/09/2021
24/08/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
25/08/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – אסבסט
-
24/08/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – ביטוח
-
16/08/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – רשות העתיקות
-
08/08/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – בקרת תכנון למערכת החמישית
-
08/08/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שרותי גניזה
-
08/08/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז
18/08/2021
05/08/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
08/08/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – נירם גיתן
-
04/08/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – אחוד מהנדסים
-
25/07/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – אחוד מהנדסים
-
25/07/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – עם חברת נת"י
-
25/07/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – חברות תכנון
-
25/07/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – PWC
-
15/07/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שירותי אספקת מים מעבר לקו הירוק
-
13/07/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – סוסנקו ציפריס בע"מ
-
13/07/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שלהבת
-
12/07/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – מדן טכנולוגיות
-
12/07/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
augury פיילוט מערכת ניטור תקלות
25/01/2022
07/07/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
15/01/2022
|
סטטוס:
|
+
augury פיילוט מערכת ניטור תקלות
25/01/2022
07/07/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
15/01/2022
|
סטטוס:
|
+
חברת בארילט תחזוקת מערכות ממוחשבת
11/12/2021
29/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
01/12/2021
|
סטטוס:
|
+
פתרונות הדפסת חכמים
29/11/2021
29/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
19/11/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת סיקורה , מיזם הקמת פיילוט גידול אצות
28/12/2021
29/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
18/12/2021
|
סטטוס:
|
+
התקשרות ללא מכרז – חברת "סואז"
-
29/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – הראל
-
28/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – נעם לי
-
17/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – אודי עדי
-
17/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – אקולוג
-
17/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – יוסי גוטמן
-
17/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
+
התקשרות ללא מכרז – דלויט
-
17/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – ניב פינטוב
-
17/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – כלמביל
-
17/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שירותי הדברה
-
08/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – אבטחת תנועה
-
08/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שירותי ניקיון
-
08/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – רט"ג
-
08/06/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת ROTEC
08/01/2022
26/05/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
29/12/2021
|
סטטוס:
|
+
חברת בינת , מערכת הודעות לחדרי בקרה
11/01/2022
26/05/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
01/01/2022
|
סטטוס:
|
+
התקשרות ללא מכרז – חברת הראל
-
23/05/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – עבור המערכת החמישית
-
23/05/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – יגאל שוקרון
-
19/05/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – חברת פוליסי
-
19/05/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – גיזה ו KPMG
-
19/05/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – PWC
-
19/05/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שרותי הדברה
-
09/05/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שירותי מעקב ודירוג למקורות
-
09/05/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – משרד גילאב יעוץ וייזום בע"מ
-
28/04/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – פרוייקט קו למפעל נתיב הגדוד
-
04/04/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – סקרים סביבתיים תברואיים
-
04/04/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – מגזין GWI
-
04/04/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת פרה ויז'ן הרכת התקשרות
06/07/2021
25/03/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
26/06/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות עם חברת 2PLUS לצורך הוספת תשתית WIFI 1GB
10/05/2021
25/03/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
30/04/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – ייעוץ תכנון וליווי הנדסי של קידוחים
09/05/2021
21/03/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
29/04/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שירותי ניקיון
-
18/03/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
evolution פיתוח מוצר קיים
28/09/2021
17/03/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
18/09/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שמאות מקרקעין לקו לחיבור צרכן מוצא – מעלה הרומאים
-
11/03/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שירותים להכנת תוכנית אב במדינת פונג'אב (הודו)
-
09/03/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – הובלת חומרים מסוכנים
-
09/03/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – פרויקט קו מחבר שרון דרומי פי גלילות
-
09/03/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – עבור חכירת רכב מסוגים שונים בשיטת ליסינג תפעולי
-
07/03/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות תחזוקת תוכנות תשתית לGIS
31/08/2021
04/03/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
21/08/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שרותי יועץ ביטוח
-
18/02/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – PWC
-
18/02/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – ניהול פרויקט הסקאדה
-
18/02/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – KPMG
-
18/02/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
סיסטמטיקס רישוי ותחזוקת תוכנת MATLAB
25/07/2021
16/02/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
15/07/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – בדיקות מעבדה למיקרומזהמים במים
-
04/02/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – הסכמי תכנון
-
04/02/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – צילומי רדיוגרפיה
-
04/02/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – מנהרת קו המים החמישי לי-ם וסביבותיה
-
03/02/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – פרויקט קו מחבר תחנת ירחיב קרני שומרון
-
03/02/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
גילת טלקום , אספקת שירותי תקשורת לוויינית
31/08/2021
01/02/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
21/08/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
בית תוכנה אפליקציה , תוכנת meklock
23/08/2021
01/02/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
13/08/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת SAP , תחזוקת רישיונות SAP
18/05/2021
26/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
08/05/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת אשנב , תחזוקת תוכנת ETERNAL
04/05/2021
19/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
24/04/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת לוג און , תחזוקת תוכנת DPT
01/06/2021
19/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
22/05/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת בינת מחשבים , שירותי אירוח באתר DRP
27/04/2021
19/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
17/04/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – עבור קו מחבר גת רימון צומת סביון קטע ה'
-
18/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – קרן המחקרים הרפואיים במשרד הבריאות
-
18/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת קופל ראם תחזוקת HOTDOC
29/06/2021
12/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
19/06/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
I O SIGHT לצורך לצורך תחזוקת תוכנת IGREEN
22/05/2021
12/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
12/05/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז – לרכישת מערכת לייצור כלור באמצעות אלקטרוליזה
20/02/2021
10/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
בלה בורכוב
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
10/02/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז יכולת מדידה לספיקה רגעית ממדי המים מחברת מטורולה
17/02/2021
07/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
בלה בורכוב
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
07/02/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז לרכישת צינורות פלדה בקוטר " 32 מחברת צינורות מזרח התיכון
17/02/2021
07/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
בלה בורכוב
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
07/02/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז לרכישת מגופי פרפר מחברות הכוכב, רפאל ומנדלסון
17/02/2021
07/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
בלה בורכוב
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
07/02/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז לרכישת רישיון השימוש של מודול ה- MII מחברת S
17/02/2021
07/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
בלה בורכוב
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
07/02/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז לרכישת צינורות פלדה בקוטר " 20 מחברת צינורות מזרח התיכון
17/02/2021
07/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
בלה בורכוב
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
07/02/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז – לרכישת ציוד משרדי מחברת קרביץ וחברת גרפיטי
17/02/2021
07/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
בלה בורכוב
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
07/02/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז לרכישת מערכות האחסון מחברת הראל
17/02/2021
07/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
בלה בורכוב
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
07/02/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז פומבי לרכישת מוצרי אבטחה לעמדות קצה ושרתים מחברת טלדור
17/02/2021
07/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
בלה בורכוב
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
07/02/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שירותי בדיקות מעבדה בתחום הנדסה אזרחית
-
05/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שירותי הדברת עשבייה
-
05/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שירותי אספקת מים מעבר לקו הירוק
-
05/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שירותי מחפרון במרחב מרכז
-
05/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – שרותי מחפרונים במרחב צפון
-
05/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – יער בראשית
-
05/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – ד"ר יוסי גוטמן
-
05/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת נס תחזוקת SUP
27/04/2021
04/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
17/04/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
TOP SOLUTION תחזוקת מערכת נמל"ה
05/07/2021
04/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
25/06/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת נס תחזוקת דוקומנטום
29/06/2021
04/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
19/06/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
מטריקס, תחזוקת תוכנת MARCO-4
27/04/2021
04/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
17/04/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת לוג און , תחזוקת תוכנת DPT
01/06/2021
04/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
22/05/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת בינת תקשורת, תחזוקת ציוד תקשורת
22/06/2021
04/01/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
12/06/2021
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת FLOWSERVE פתרון מודולרי לשאיבה
17/01/2021
03/01/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
בקסופט , תמיכה בבקר תקשורת סלולרי
25/01/2021
06/01/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת IDE ביצוע פיילוט לבחינת טכנולוגיית MAXH2O
26/01/2021
07/01/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
ספק יחיד – סיסטמטיקס matlab
09/02/2021
21/01/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
ספק יחיד סיסטמטיקס תוכנות GIS
09/02/2021
21/01/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – עם מגזין GWI
23/02/2021
23/02/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
DOCAVE תים תוכנה
30/10/2021
12/04/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
פתרונות הדפסה חכמים
06/05/2021
19/04/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
בארילט – מערכת עדית
06/05/2021
19/04/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד חברת כלמוביל בע"מ לשירות ותחזוקה לכלי רכב
-
29/04/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
ספק יחיד מעכב שיקוע NALCO 191 191T
20/05/2021
04/05/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
אקסאקטק תמיכה למערכת SECURITY IQ
09/06/2021
23/05/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על כוונה לרכישת שסתומי אוויר לחץ גבוה מתוצרת ארי – ספק יחיד
23/06/2021
10/06/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
ליהי כהן
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מחקר תדמית תקשורתית / דו"ח איכותני
13/07/2021
21/06/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים
08/07/2021
23/06/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת דיוניקס לאספקת מד כלור רציף פוטנציומטרי עם ציפוי PH
15/07/2021
30/06/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
בלה בורכוב
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת דיוניקס לאספקת מד כלור רציף פוטנציומטרי עם ציפוי PH
15/07/2021
30/06/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
בלה בורכוב
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת פתרונות הדפסה חכמים לקבלת שירות למערכת
22/07/2021
11/07/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד –חברת קומסיין למתן פתרון לחתימה
22/07/2021
11/07/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מפא"ת לפיתוח אמצעים לגילוי תשתיות בתת הקרקע
25/07/2021
13/07/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת גרין ויז'ן לניטור פרמטרים של איכות מים במאגרים באמצעות חישה
25/07/2021
13/07/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
TSG ניהול חכם של הידע האירגוני
01/03/2022
14/07/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
|
+
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת מבט"י
11/08/2021
25/07/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
ספק יחיד-בצמטק בעמ
02/09/2021
22/08/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
בלה בורכוב
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לצורך ביצוע משימות דיגום במאגרים באמצעות כלי שיט זעיר בלתי מאויש
04/10/2021
05/09/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
ספק יחיד חברת CERANODE אנודות בזרם מאולץ מסוג MMO
14/10/2021
13/09/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
ליהי כהן
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
חברת FLOWSERVE רכישת משאבה דרגה שנייה עבור מתקן התפלה סבחה ב' באילת
09/11/2021
27/10/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
גוסטבו סבנטיצקי
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
התקשרות ללא מכרז – פרננדו דוידוסקי
-
03/11/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
אמי נוריאל
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
פעיל
|
+
הודעה על פטור ממכרז קו לחולתה ויסוד המעלה
02/12/2021
11/11/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
מיכל נוטקביץ חזי
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – יבואני רכב לשירות ולתחזוקה
02/12/2021
11/11/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
מיכל נוטקביץ חזי
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
הודעה על פטור ממכרז פומבי עם חברת שירביט למתן שירותי ביטוח רכב
-
15/11/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
מיכל נוטקביץ חזי
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
פעיל
|
+
ספק יחיד – חברת עמיעד מערכות מים בע"מ – שירות ואחזקה מער' מסננים
07/12/2021
18/11/2021

סוג:
התקשרות עם ספק יחיד
|
איש קשר:
קרן דודאי גולן
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
ארכיון
|
+
יעוץ בתפעול מתקני מים- אדיר בקרה בע"מ
-
07/12/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
מיכל נוטקביץ חזי
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
פעיל
|
+
יעוץ התחום התקשורת ICTBIT בע"מ
-
08/12/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
מיכל נוטקביץ חזי
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
פעיל
|
+
מתן יעוץ בתחום הגנת הסייבר- BDO בע"מ
-
08/12/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
מיכל נוטקביץ חזי
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
פעיל
|
+
יעוץ בתחום ניהול פרויקטים- ח.מ.ד מערכות בע"מ
-
08/12/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
מיכל נוטקביץ חזי
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
פעיל
|
+
יעוץ בתחום פיקוד ובקרה- סטאר קונטרול בע"מ
-
08/12/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
מיכל נוטקביץ חזי
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
פעיל
|
+
יעוץ בתחום הסקאדה- גליל הנדסה בע"מ
-
08/12/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
מיכל נוטקביץ חזי
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
פעיל
|
+
יעוץ בתחום הקר"מ- אלעד זלומונס
-
08/12/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
מיכל נוטקביץ חזי
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
פעיל
|
+
יועץ בתחום הנדסת מערכת- ריקוגניקס בע"מ
-
08/12/2021

סוג:
התקשרות ללא מכרז
|
איש קשר:
מיכל נוטקביץ חזי
|
סיור בנכס \כנס ספקים:
-
|
סטטוס:
פעיל
|
להלן מידע אודות הליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע”מ:

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית. בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע בטפסי המכרז המלאים שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נמסרו ע"י מקורות או שלא שולמו בגין ההשתתפות במכרז דמי ההשתתפות שיקבעו בו (לפי הענין) עלולה להיפסל. ניתן לעיין במסמכי המכרז המלאים (לרבות בתוכניות ובמפרטים במקרים הרלוונטיים) במשרדי מקורות רח' לינקולן 9, ת"א.

זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות, חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות. מומלץ לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר מקורות, לפני עשיית כל שימוש במידע שלהלן.