מכרזים

הודעות
13/08/2021
הקלות בתקופת הקורונה למסמך
15/06/2021
לתשומת לבכם, יחידת מכרזים של מקורות עברה לקומה 1 בבניין מקורות בתל אביב לינקולן 9.
12/01/2022
בהתאם להנחיות רשות המים, וכחלק מחיבור הצפון למתקן ההתפלה העתידי בגליל המערבי, החלה הזרמת המים החדשה בצנרת ההולכה הצפונית. הזרמת המים עשויה במקרים מיוחדים לשנות את גוון המים. להסבר על התהליך וההשפעות שלו
16/02/2022
אנו מתכבדים להגיש את דוח ה- ESG הראשון של מקורות לשנים 2020-2019 לצפייה בדו"ח
סנן לפי

סוג

נושא המכרז
סיור בנכס\כנס ספקים
תאריך אחרון להגשה
תאריך פרסום
להלן מידע ביחס להליכים מכרזיים במקורות חברת מים בע"מ בנושא רכש טובין, עבודות ושירותים.

במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית, השפה הערבית או השפה האנגלית (במקרים בהם קיים פרסום בשפה זו) יהיה הנוסח הקובע נוסח הפרסום בשפה העברית, אלא אם צויין במפורש אחרת. בכל מקרה, הנוסח המחייב והקובע הינו הנוסח המלא והמפורט כפי שמופיע במסמכי ההליך שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ. מובהר כי הצעות שהוגשו שלא על פי המוגדר במסמכי ההליך שנמסרו ע"י מקורות חברת מים בע"מ לרבות שלא על גבי הטפסים של מקורות עלולות להיפסל. עבור כל מכרז מצויינות דרכי הפעולה לצורך קבלת מסמכי ההליך וכן איש הקשר במכרז. לעניין מכרזי רכב ו/או מכרזים של מקורות פיתוח וייזום הם אינם נמצאים ברשימה להלן וניתן ליצור קשר עם הגורמים הנדרשים בהתאם למספרי הטלפון המצויינים להלן.עוד יצויין כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי מקורות לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם של מקורות חברת מים בע"מ וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שבאתר מקורות. מומלץ להיערך ולהירשם למכרזים השונים מבעוד מועד.