דרכי התקשרות

הודעות
12/01/2022
בהתאם להנחיות רשות המים, וכחלק מחיבור הצפון למתקן ההתפלה העתידי בגליל המערבי, החלה הזרמת המים החדשה בצנרת ההולכה הצפונית. הזרמת המים עשויה במקרים מיוחדים לשנות את גוון המים. להסבר על התהליך וההשפעות שלו
16/02/2022
אנו מתכבדים להגיש את דוח ה- ESG הראשון של מקורות לשנים 2020-2019 לצפייה בדו"ח
שם
כתובת
כתובת מייל
טלפון
מקורות – משרד ראשי
רח' לינקולן 9 תל אביב ת.ד: 20128 מיקוד: 6713402

דוברות והסברה
m-doveret@mekorot.co.il

לשכה משפטית
m-yoets-mishpatin@mekorot.co.il

הביקורת הפנימית
רח' לינקולן 9 תל אביב ת.ד: 20128 מיקוד: 6713402
m-mevaker@mekorot.co.il

מרחב המרכז
רח' היצירה 10, ת.ד. 56 רמלה

מרחב הצפון
רח' טובים 2, חיפה ת.ד: 755 מיקוד: 3223562

מרחב הדרום
רח' אורט 32, אשקלון
תקלות באספקת מים 073-3524222

חבל הירדן
אתר אשכול צפון ת.ד: 610 מיקוד: 1710502

שח"מ מקורות ביצוע
m-shivuk-shacham@mekorot.co.il

מקורות פיתוח וייזום
Development&Enterprise@mekorot.co.il

יחידת חדשנות
m-yazamut@mekorot.co.il

טופס פניות הציבור

שדות המסומנים בכוכבית הינם חובה