דרכי התקשרות

שם
כתובת
כתובת מייל
טלפון
מקורות – משרד ראשי
רח' לינקולן 9 תל אביב ת.ד: 20128 מיקוד: 6713402

דוברות והסברה
m-doveret@mekorot.co.il

לשכה משפטית
m-yoets-mishpatin@mekorot.co.il

הביקורת הפנימית
רח' לינקולן 9 תל אביב ת.ד: 20128 מיקוד: 6713402
m-mevaker@mekorot.co.il

מרחב המרכז
רח' היצירה 10, ת.ד. 56 רמלה

מרחב הצפון
רח' טובים 2, חיפה ת.ד: 755 מיקוד: 3223562

מרחב הדרום
רח' אורט 32, אשקלון

חבל הירדן
אתר אשכול צפון ת.ד: 610 מיקוד: 1710502

שח"מ מקורות ביצוע
m-shivuk-shacham@mekorot.co.il

מקורות פיתוח וייזום
Development&Enterprise@mekorot.co.il

יחידת חדשנות
m-yazamut@mekorot.co.il

קשרי לקוחות
Rcustomer@mekorot.co.il

טופס פניות הציבור