מים. חיים.

מקורות

הודעות
12/01/2022
בהתאם להנחיות רשות המים, וכחלק מחיבור הצפון למתקן ההתפלה העתידי בגליל המערבי, החלה הזרמת המים החדשה בצנרת ההולכה הצפונית. הזרמת המים עשויה במקרים מיוחדים לשנות את גוון המים. להסבר על התהליך וההשפעות שלו
16/02/2022
אנו מתכבדים להגיש את דוח ה- ESG הראשון של מקורות לשנים 2020-2019 לצפייה בדו"ח

ניהול מים אינטגרטיבי

חברה דינמית באקלים משתנה

מנהלים באופן אינטגרלי את כל סוגי המים במערכת אחידה – מים מותפלים, מי קידוחים, נגר עילי (מים הזורמים על פני הקרקע), מים מליחים, מי קולחין ומי שיטפונות.

הכירו את העוגנים האסטרטגיים שלנו

אחריות תאגידית

מובילים מדיניות של פיתוח בר קיימא, השומרת על מקורות המים והסביבה למען הדורות הבאים. 

יתרונות תחרותיים

עובדים  עם גורמים חיצוניים, מישראל ומהעולם, למקסום יתרונות מקצועיים וכלכליים במגוון פרויקטים. 

שיתופי פעולה בין-לאומיים

מקדמים מיזמים ברחבי העולם למימוש הפוטנציאל העצום הקיים במשאב החיים- המים.

יציבות ואיתנות פיננסית

מדורגים במשך שני עשורים ברציפות בדירוג האיתנות הפיננסית הגבוה ביותר- AAAil.

פעילות בין לאומית

בכל מקום בעולם בו יש אתגר – אנחנו שם!

בתמיכת ממשלת ישראל ובגיבוייה, אנו מעמידים נכסי ידע עשירים, מובילות טכנולוגית ויכולות פיתוח מוכחות במתן פתרונות לאתגרי המים ברחבי העולם. במסגרת זו אנו פועלים מול ממשלות ומגוון גופים עסקיים, נותנים סיוע למשקי המים המקומיים במטרה להגיע להישגים יוצאי דופן.

קרא עוד
מפת העולם

יש לנו הזדמנויות עסקיות בשבילכם!

תנופת הפיתוח שלנו במשק המים משלבת חברות פרטיות מישראל ומהעולם באמצעות קידום מכרזים בתחומי התכנון, הרכש והביצוע.
התהליכים התחרותיים תומכים בחתירתנו הבלתי מתפשרת להשיג יתרונות תפעוליים ועסקיים לאורך כל שלבי הפרויקטים לטובת עמידה באתגרי הפיתוח של משק המים.

הפרויקטים שלנו