שיאים עולמיים והישגים

באנר המסמל פעילות עולמית של קבוצת "מקורות"
שיאים עולמיים והישגים

קידוחים לעומק רב – "מקורות" מבצעת קידוחים לעומקים יוצאי דופן של עד 1.5 ק"מ, על בסיס מומחיות הידרולוגית עולמית.

 

פחת מים - ל"מקורות" פחת מים נמוך העומד על כ-2.5% בלבד מהמים המסופקים באמצעות קווי מים לאורך 12,000 ק"מ. לשם השוואה, ממוצע הפחת  העולמי במדינות מפותחות הוא 15% ובמדינות פחות מפותחות פחת המים מגיע ל40% עד 70%! ההישג העולמי של "מקורות" הנובע מפעילות משולבת לאיתור, טיפול והקטנת הפחת באמצעות אחזקת צנרת, כיסוי ואיטום מאגרים, מדידות מדויקות ומניעת גנֵבות מים.

 

השבת מים לחקלאות - "מקורות" היא בעלת שיא עולמי בהשבת קולחים לחקלאות, הן מבחינת כמויות והן מבחינת איכויות: החברה משיבה כ-60% מהקולחים לחקלאות. במקום השני, בפער גדול, ניצבת ספרד, עם שיעור השבה של 15%.

 

שני מובילים ארציים – "המוביל הארצי" הראשון, שנחנך בשנת 1964, הוקם לצורך העברת מים מצפון הארץ, מאגם הכנרת, למרכז הארץ ולדרומה - לאזורים צחיחים שבהם מקורות המים הטבעיים מדולדלים. בשנת 2015 השלימה "מקורות" את "המוביל הארצי החדש" - מגה פרויקט הקולט את המים המותפלים מהמתקנים להתפלת מי ים לאורך חוף הים התיכון ומספק אותם למערכת הארצית וממנה לכל הכיוונים: ממערב למזרח, למרכז, לצפון ולדרום, תוך גמישות תפעולית ויעילות אנרגטית.

סרטון תדמית מקורות