רשימת מפעלים להשבת קולחים

רשימת מפעלים להשבת קולחים

"מקורות" פועלת לשיפור מאזן משק המים בישראל באמצעות מגוון פעילויות, ביניהן מניעת זיהום מקורות המים, טיפול בשפכים והשבת קולחין להשקיית גידולים חקלאיים. כ- 60% מהקולחים המושבים בישראל מסופקים ע"י מקורות לצרכים חקלאיים. "מקורות" רואה בשיפור רמת הטיפול בשפכים ובהרחבת מגוון השימושים בקולחים אתגר מקצועי ואקולוגי חשוב: המרת מים שפירים במי קולחים להשקיה חקלאית מאפשרת הפניית מים שפירים נוספים לאוכלוסייה, ושמירה על איכות הסביבה ע"י הקטנת הנזקים האקולוגיים, העלולים לגרום שפכים ללא טיפול וניצול.כמות הקולחים המושבים בישראל ואיכותן הן מהגבוהות בעולם. לצורך עמידה ביעדי האיכות הגבוהים, משקיעה מקורות מאמץ ניכר במחקר ובפיתוח הנושא, כמו ייזום וביצוע מחקרי טיוב קולחים, טיפולים שונים באמצעות ממברנות ופיתוח שיטות חליפיות לטיפול בכלור.

 חברת "מקורות" מתפעלת מתקנים להשבת קולחים בפריסה ארצית.

 שם מפעל

קולחים   (אלמ"ק/שנה)

 

2007

2008

2009

2010

2011

גילגל קולחים

2,760

3,267

3,174

3,257

1,899

מפעל הקישון

28,511

29,206

26,418

35,747

31,675

עמק חפר

13,636

 15,877

15,378

17,275

14,794

איילון-לטרון

6,249

4,888

6,220

6,298

6,334

חדרה

3,867

4,381

3,697

3,808

3,349

עין בוקק

101

19

0

0

0

כרמיאל

2,488

2,709

2,907

4,597

6,127

צפת

905

908

795

891

725

גוש עציון

196

208

228

224

213

 סה"כ צריכה

58,713

61,463

58,817

72,097

65,116

 

 

צריכת שפד"ן מרכז

7,538

7,162

7,701

8,723

7,931

צריכת שפד"ן דרום

163,156

162,101

151,942

160,992

148,662

צריכת שפד"ן

170,694

169,263

159,643

169,715

156,593

 סה"כ צריכת הקולחים

229,407

230,726

218,460

241,812

221,709

 

 

 
מפעל השבה "הקו השלישי לנגב"

הקו השלישי לנגב 

צריכה שנתית: 160 מיליון מ"ק
איכות הקולחים: מים מושבים ( איכות טובה יותר מקולחים שלישוניים)  המתאימים להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת
מקור הקולחים: מט"ש השפד"ן

מפעל השפד"ן מקבל את קולחי גוש דן לאחר שעברו טיפול במכון טיפול בשפכים של השפד"ן הממוקם במערב ראשל"צ. הקולחים מועברים מהמפעל להחדרה תת קרקעית במספר אתרי החדרה, לאחר שהיית הקולחים בתת הקרקע, מערך של קידוחים שואבים אותם ומוליכים אותם באמצעות מערכת "הקו השלישי" להשקיה בדרום הארץ.

חזרה למעלה
 
מפעל השבה "תשלובת הקישון"

תשלובת הקישון 

צריכה שנתית: 28 מיליון מ"ק
איכות הקולחים: מתאימה להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת
מקור הקולחים: מט"ש חיפה ומט"ש עפולה

מפעל "תשלובת הקישון" הינו מפעל ההשבה השני בגודלו בישראל, הוא משיב את מי הקולחים של מט"ש חיפה ומט"ש עפולה לצורכי השקיה חקלאית בלתי מוגבלת בעמק יזרעאל. כמו כן קולט המפעל את מי השיטפונות הנאגרים באגם כפר ברוך.

בזכות הסכר שנבנה בשנת 1953 על אפיק הקישון נוצר אגם כפר ברוך ששימש להזרמת מים להשקיית עמק יזרעאל. במשך השנים הוקמו מאגר מעלה הקישון (שני מאגרים בנפח כולל של כ- 12 מלמ"ק) ועוד מאגרים פריפריאליים לאגירת מי קולחים ומי שיטפונות בשנים גשומות.

מי הקולחים מוזרמים ממט"ש חיפה ועפולה אל מאגר מעלה הקישון, שם שוהים המים תקופה ממושכת של לפחות 60 יום, במהלכם הם עוברים טיפול משלים באמצעות סינון רשת וחיטוי, "בזמן מגע" של חצי שעה לפחות. לאחר הטיפול המשלים מוזרמים הקולחים להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת, בזכות הטיפול המושג במפעל ההשבה המשפר את איכות המים מבחינה תברואתית להשקיה של כל סוגי הגידולים החקלאיים, או לאגירה נוספת במאגרים פריפריאליים בעמק יזרעאל.  
 

חזרה למעלה
 
מפעל השבה "עמק חפר"

עמק חפר 

צריכה שנתית: 18 מיליון מ"ק
איכות הקולחים: קולחים שניוניים המתאימים להשקיה חקלאית מוגבלת
מקור הקולחים: מט"ש נתניה וקידוחי הפקה מקומיים

מפעל ההשבה "קולחי עמק חפר" מקבל את מי הקולחים של מט"ש (מכון לטיהור שפכים) נתניה וקידוחי הפקה מקומיים. לאחר הטיפול המשלים מסופקים הקולחים ליישובים החברים באגודת המים "אפיקי עמק חפר" לצורך השקיה חקלאית. המפעל מתבסס על אספקה ישירה ללקוחות בעונת ההשקיה וכן על אגירה חורפית בשלושה מאגרים: מאגר צפוני, ודרומי בנפח כולל של כ – 6.7 מ"ק ו"מאגר בחן", בנפח של 0.15 מיליון מ"ק.
מי הקולחים מסופקים באמצעות תחנות שאיבה הממוקמות במאגרים, השואבות ומספקות אותם ישירות ללקוחות בעונת ההשקיה.
 

חזרה למעלה
 
מפעל השבה "אילון לטרון"

אילון לטרון 

צריכה שנתית: 4.5 מיליון מ"ק
איכות הקולחים: קולחים שניוניים המתאימים להשקיה חקלאית מוגבלת
מקור הקולחים: מט"ש אילון

מפעל "אילון לטרון" מספק מי קולחים לצרכני עמק אילון ועמק לטרון. מקור הקולחים הוא מט"ש אילון המטפל בשפכי רמלה, לוד, שוהם, מועצה אזורית גזר, מודיעין והישובים בסביבה. מהמט"ש מועברים הקולחים למאגר התפעולי נשר ומשם הם נשאבים לכיוון עמק אילון לצורך אספקה ישירה ללקוחות או לאגירה חורפית בשני מאגרים, "מאגר תעוז", בנפח 1.4 מיליון מ"ק ו"מאגר מסילת ציון", בנפח 0.8 מיליון מ"ק.
במסגרת הרחבת המפעל לצריכה שנתית של כ – 8.5 מיליון מ"ק מתוכננת הקמת "תחנת נשר" חדשה, לספיקה של כ – 3,000 מק"ש ובניית "תחנת מאגר תעוז" חדשה וקווים חדשים יונחו בהתאם.

חזרה למעלה
 
מפעל השבה "קולחי חדרה"

קולחי חדרה 

צריכה שנתית:כ- 4 מיליון מ"ק
איכות הקולחים: קולחים שניוניים המתאימים להשקיה חקלאית מוגבלת
מקור הקולחים: מט"ש חדרה

מטרת מפעל השבת "קולחי חדרה" היא לנצל את מי הקולחים המופקים ממט"ש חדרה לצורך השקיה עונתית של גידולים חקלאיים בגוש הדרי זיתא. המפעל כולל בריכת יניקה לקולחי המט"ש, שתי תחנות שאיבה ומאגר תפעולי יומי, מאגר זיתא. מהמאגר מסופקים מי הקולחים ישירות ללקוחות או מוזרמים בעונת החורף למילוי המאגר העונתי. מערך ניטור איכות הקולחים במפעל מצויד במספר מעגלי בקרה: בדיקות יומיות, דגימות מעבדה שבועיות וניטור פרמטרים שבועי בנקודות יציאת הקולחים ממט"ש חדרה. בעתיד יורחב מפעל ההשבה והוא יכלול שני מאגרים לאיגום חורפי של הקולחים, בנפח כולל של כ – 7 מיליון מ"ק. אספקת הקולחים תתבסס על שתי רמות איכות - שניונית ובלתי מוגבלת להשקיה. כמו כן, יוגדל אתר שאיבת הקולחים בקולחי חדרה ויכלול 3 תחנות שאיבה ל – 3 אזורים בהתאמה.

חזרה למעלה
 
מפעל השבה "בקעת הירדן"

בקעת הירדן 

צריכה שנתית: 2.5 מיליון מ"ק
איכות הקולחים: קולחים שניוניים המתאימים להשקיה חקלאית מוגבלת
מקור הקולחים: מט"ש נחל אוג ( שפכי מזרח ירושלים)

מפעל ההשבה "בקעת הירדן" קולט את קולחי מט"ש נחל אוג, ומספק אותם למערכת ההשבה של אגודת "מי בקעת הירדן". ממערכת  ההשבה מוזרמים הקולחים ישירות למגדלי התמרים בישובי הבקעה. עקב המחסור במים ומליחותם הגבוהה של מי הירדן במיוחד בעונת ההשקיה, נאלצה החברה להוסיף למערכת מים שפירים באופן קבוע .  קווי מי קולחים הונחו ממאגר אוג לכיוון מושב נערן שבצפון ים המלח, משם מעבירה החברה את הקולחים למפעל ההשבה.

חזרה למעלה
 
מפעל השבה "כרמיאל"

כרמיאל 

צריכה שנתית: כ- 3 מיליון מ"ק
איכות הקולחים: מתאימה להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת
מקור הקולחים: מט"ש כרמיאל

מפעל ההשבה כרמיאל הפועל היום במסגרת השלב הראשון לפיתוחו קולט את מי הקולחים ממט"ש כרמיאל, ומספק אותם לאחר הטיפול המשלים להשקיה חקלאית בלתי מוגבלת באזור תמרה וכבול. בעתיד יחובר למפעל מאגר עונתי חדש  ותוקם תחנת שאיבה ומערכת חיטוי במאגר וכך יושלם פיתוח המפעל, שיאפשר ניצול מלוא הפוטנציאל הקולחים המטופלים במט"ש כרמיאל (כ- 9 מלמ"ק/שנה)  לצרכים חקלאיים. המים השפירים המשמשים להשקיה יופנו לאחר הרחבת מפעל ההשבה לשימוש כמי שתייה בערי המפרץ ובחיפה.

חזרה למעלה
 
מפעל השבה "קולחי צפת"

קולחי צפת 

צריכה שנתית: 0.9 מיליון מ"ק
איכות הקולחים: קולחים שניונים המתאימים להשקיה חקלאית מוגבלת
מקור הקולחים: מט"ש צפת

מפעל ההשבה קולחי צפת הוקם על מנת לטפל ולנצל את קולחי מט"ש צפת. המפעל המספק  כ-0.9 מלמ"ק/שנה, מעביר את הקולחים תהליך סינון חקלאי ומזרימם לאחר מכן לצרכנים המשתמשים בהם בעיקר להשקיית מטעים.

חזרה למעלה
 
מפעל השבה "גוש עציון"

גוש עציון 

צריכה שנתית: 0.2 מיליון מ"ק
איכות הקולחים: מתאימה להשקיה חקלאית מוגבלת
מקור הקולחים: מט"ש גוש עציון

מפעל ההשבה "קולחי גוש עציון" מתבסס על אספקה בחודשי הקיץ בלבד, ללא אגירה חורפית. המפעל מקבל את מי הקולחים ממט"ש אזורי בגוש עציון ומספק אותם לחקלאי כפר עציון, ראש צורים ומגדל עוז, לצורך גידול מטעים, תפוחים, דובדבנים ועוד. לאחרונה הוקם באזור מכון טיפול שפכים חדש ששידרג את איכות הקולחים המופקים לדרגת טיפול שלישונית הכוללת סינון עומק גרנולרי וחיטוי בכלור. בעתיד יורחב מפעל ההשבה ויכלול איגום חורפי בנפח 250 אלף מ"ק.

חזרה למעלה