גאולת הירקון

מפעל "גאולת הירקון"
במסגרת מחויבותה לשמירה על הסביבה ולפיתוח בר קיימא תורמת "מקורות" ל"גאולת הירקון". מדובר ביוזמה של רשות נחל הירקון שזכתה להחלטת ממשלה, ומטרתה – יצירת מסגרת כללית לשיקום נחל הירקון והפיכתו לנחל איתן בו זורמים מים בכמות ובאיכות לאורך כל ימות השנה. במסגרת זו יטפל הפרויקט ב-13 מיליון מ"ק שפכים ובמִחזורם לצורכי גינון עירוני וחקלאות. הוא יהווה מודל מושכל לניצול כל טיפת מים, תוך שימוש בכל טיפה שלוש פעמים: פעם ראשונה בבית, פעם שנייה בירקון ובפעם השלישית בגינון העירוני ובחקלאות.

לצורך כך מניחה "מקורות" לאורך 40 ק"מ קווים בקוטר 24- 36 אינץ'. בנוסף מקימה החברה מאגרים ותחנות שאיבה בספיקה כוללת של 11,500 מק"ש. "מקורות" עורכת פיילוט באתר "שבע תחנות" (על גדות הירקון) לצורך בחירת שיטת הטיפול המיטבית למי הנחל. התוצאות יספקו את הנתונים לבניית מתקן, שיוקם בעתיד ב"יער בראשית" (סמוך לגני יהושע בת"א).

הפרויקט החל בשנת 2010 וצפוי להסתיים בשנת 2018. עלות שלב א' היא - כ-40 מיליון דולר.
פרויקט "גאולת הירקון"- הקמת מתקן השאיבה
בהתאם להחלטת הממשלה, וכחלק בהתמודדות עם המחסור במים, החלה קבוצת "מקורות" בביצוע פרויקט "גאולת הירקון".

אנו מתכבדים להביא בפניכם הסבר תמציתי על הפרויקט המתבצע באזור "שבע טחנות"

למצגת לחץ כאן