שיקום נופי בפרוייקט המערכת החמישית לאספקת מים לירושלים

שיקום נופי בפרוייקט המערכת החמישית לאספקת מים לירושלים

כל אותם היבטים סביבתיים מקבלים ביטוי בפרויקט המורכב שמובילה בימים אלה "מקורות" ונועד לענות על צורכי אספקת המים של העיר ירושלים וסביבתה בעתיד – "המערכת החמישית לירושלים". הפרויקט תוכנן ומבוצע תוך שימוש מושכל במשאב הקרקע ותוך הגנה מרבית על המערכות האקולוגיות והסביבתיות.

 

"מקורות" נקטה בגישה תכנונית שמטרתה למזער את הפגיעה הסביבתית.  גישה זו באה לידי ביטוי החל בשלב קביעת רוחב רצועת העבודה באזורים הרגישים, היצמדות לתשתיות קיימות ועד ביצוע סקרים אקולוגיים. במסגרת הפרויקט מתבצעות גם עבודות לשיקום נופי והועתקו גיאופיטים (פקעות של צמחים כמו רקפות, סתווניות, כרכומים), אשר הושבו למקומם כחלק מעבודות שיקום הנוף. חלק מהעצים ניטע מחדש באנדרטת ההנדסה במשמר דוד, בצומת המוביל ובשפד"ן. הפרויקט משקף גם שיתוף פעולה פורה בין "מקורות" לקק"ל וארגונים ירוקים נוספים, למען שמירה על הסביבה.

 

בתוך כך, "מקורות" תחצוב בהר מנהרה ראשונה מסוגה בישראל ובין הבודדות בעולם, להולכת מים בטכנולוגיה מתקדמת. חציבת המנהרה, במסגרת הקמת הקטע המזרחי של "המערכת החמישית  לירושלים", נועדה להבטיח את שימור משאבי הטבע באזור למען הדורות הבאים.