דו"ח קיימות לשנים 2015-2016

"מקורות" גאה לפרסם את דוח הקיימות השלישי שלה לשנים 2015-2016

חברת "מקורות" עוסקת בניהול של משאב המים למעלה מ-80 שנה ומכאן מחויבותה לשימוש אחראי במשאבי הטבע ולהגנה על מקורות המים. ייעודה של "מקורות" הוא להמשיך ולפתח את משק המים בישראל מתוך ראיה לאומית ומחויבות לדורות הבאים. היצירתיות והחדשנות המאפיינים את מקורות לאורך כל שנות פעילותה במשק מים במחסור ובמדינה על סף המדבר, מאפשרות למקורות להיות גורם מבוקש בעולם ולספק פתרונות לאתגרי המים העולמיים, זאת מתוך ראייה כוללת ובת-קיימא ומתוך דאגה לערכים של איכות הסביבה ושל שימור הטבע והנוף.


הדיווח בדוח זה אינו עומד בפני עצמו אלא מבטא את הפעילות האינטנסיבית ואת הרצינות שבה בחרה החברה לקדם נושא זה. דוח הקיימות השלישי של חברת מקורות משקף נאמנה את תפישת החברה בתחום הקיימות ומציג את השילוב של היבטי קיימות בליבת הפעילות של החברה.


"מקורות" היא חברת תשתית האחראית על אספקת המים למרבית מתושבי ישראל ולחלק משכנותיה. היקף הנושאים המפורטים בדוח נקבע בהתאם לעקרון המהותיות, לאסטרטגיית "מקורות" ולפעילותה בתחום הקיימות והאחריות התאגידית. בהתאם לכך, "מקורות" מפרטת בדוח את ההשפעות הישירות של פעילותה וכן את ההשפעות הנגרמות עקב היותה ספקית המים הלאומית. הנושאים המדווחים בדו"ח הם גם אלה שזוהו על ידי מחזיקי העניין של "מקורות" כמהותיים בתחום משק המים. כמו כן נערכה בדיקה באשר לנושאים המדווחים בקרב חברות ורשויות מים ברחבי העולם. נושאים אלה שימשו אמות-מידה בנוגע לנושאים לדיווח.


אנו מזמינים אתכם להיכנס, להעמיק וללמוד את משק המים בישראל – משק המים מהמתקדמים בעולם – ולהבין שמים זה לא מובן מאליו. זו בדיוק הסיבה שאנחנו כאן.

 
קישור לדוח הקיימות של "מקורות" לשנים 2016-2015