מפעלי התפלה

באנר מסמל התפלה ממברנות
 
  
  
  
  
  
  
  
לימסולייצור ואספקת מים
40,000
מי-יםRO
40,000
2013
לרנקה (בהקמה)ייצור ואספקת מים
41,300
מי-יםRO
60,000
2015
  
  
  
  
  
  
  
אשדודייצור ואספקת מים
40,000
מי-יםRO
280,000
2015
אילת-סבחה א'אספקת מים
6,000
מים מליחיםRO
34,600
1978/9
מצפה שלםאספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1983
אילת-סבחה ב'אספקת מים
6,000
מים מליחיםRO
10,000
1993
אילת-סבחה ג'אספקת מים
37,000
מי-יםRO
10,000
1997
מעגן מיכאלתוספת מים לרשת
2,500
מים מליחיםRO
1,200
1994
נווה זוהראספקת מים
2,000
מים מליחים בעייתייםRO
13,000
2003
קציעותתוספת מים לרשת ארצית
5,000
מים מליחים בעייתייםRO
8,600
2003
גרנותשלילת מלח
1,000
מים מליחיםRO
9,000
2004
גתשלילת מלח
1,000
מים מליחיםRO
4,200
2004
שיזפוןאספקת מים
1,400
מים מליחיםRO
4,500
2007
יוטבתהאספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1973
גרופיתאספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1974
יהלאספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1979
סמראספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1979
נאות הכיכראספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1982
באר אורהאספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1983
אליפזאספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1983
עידןאספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1983
לוטןאספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1983
קטורהאספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1983
מעלה שחורותאספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1985
בה"ס אזורי אילותאספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1986
נווה זוהראספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1986
עין בוקקאספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1988
עין יהבאספקת מים
2,400
מים מליחיםRO
50
1992

 

 

 

מיקום מתקני התפלה על מפת ישראל