הקמה וחיבור מתקן ההתפלה אשדוד למערכת הארצית

הקמה וחיבור מתקן ההתפלה אשדוד למערכת הארצית

במסגרת הקמת "המוביל הארצי החדש" השלימה קבוצת "מקורות" פרויקט קליטת המים המותפלים מהמתקן להתפלת מי ים באשדוד, שהקימה חברת הבת  "מקורות פיתוח וייזום".

הפרויקט כולל קווים בקוטר 80-100 צול , מאגר עם כיסוי צף, תחנות סניקה ומערכות ניטור.

 

המים הנשאבים עוברים טיפול ומוסנקים למערכת המים הארצית.
 המתקן להתפלת מי ים באשדוד מספק  כ-100 מיליון מ"ק מים מותפלים בשנה.
חברת "שח"מ מקורות ביצוע" ביצעה את פרויקט החיבור.