חיבור מתקן התפלה פלמחים למערכת הארצית

חיבור מתקן התפלה פלמחים למערכת הארצית

במסגרת הקמת "המוביל הארצי החדש" מבצעת קבוצת "מקורות" את הפרויקט קליטת המים המותפלים מהמתקן להתפלת מי ים בפלמחים. הפרויקט כולל תחנת שאיבה, מערכת שאיבה של 3 משאבות, קו מחבר ל"קו ירקון מערבי" בקוטר "54 ובאורך

5 ק"מ ,ומתקני טיפול במים. הפרויקט כלל חציית כביש 4 וכביש גישה לקיבוץ פלמחים, חציית נחל שורק (חצייה עילית) ושיקום נופי.


המים הנשאבים עוברים טיפול ומוסנקים למערכת המים הארצית.

המתקן מספק 90 מיליון מ"ק מים מותפלים בשנה.


חברת "שח"מ מקורות ביצוע" ביצעה את פרויקט החיבור.