מקסיקו

מקסיקו

קבוצת "מקורות" היא בעלת שם עולמי בתחומי המים, בזכות ייחודיותה בזירה הבין-לאומית, הבאה לידי ביטוי בטווח הפתרונות והשירותים הרחב שהיא מספקת למשק המים הישראלי בתחום איכות המים, ניהול משאבי המים, ביטחון מים, שאיבה, והולכה, ההתפלה, טיפול בשפכים, השבת קולחים וההגנה על מקורות המים, הכול תחת קורת גג אחת. בזכות המומחיות, המקצועיות, הידע והניסיון של קבוצת "מקורות" בחר משרד הסביבה ומשאבי הטבע של מקסיקו  בקבוצה כשותפה, יועצת ומלווה בשיקום מאגרי המים של המדינה.


בנובמבר 2013 חתמה קבוצת "מקורות" עם המשרד לסביבה ולמשאבים טבעיים של מקסיקו (באמצעות ועדת המים הלאומית של מקסיקו המכונה "קונגואה"), על הסכם לשיקום מי התהום במקסיקו, טיפול במים ומניעת זיהומים.
בהתאם להסכם, תספק קבוצת "מקורות" לוועדת המים הלאומית של מקסיקו סיוע טכני להגנה על איכות מי התהום, ביצוע פעולות לשיקום המאגרים התת-קרקעיים ובקרה על איכות השחזור של מקורות מים.
בשלב הראשון בשיתוף הפעולה יתבצע סקר והמלצות לטיהור האקוויפרים, בעלות של כ-20 מיליון ₪. בשלב השני יתבצעו פיילוטים להוכחת תהליכי הטיפול ולבסוף יוקמו מתקני הטיפול עצמם.  


קבוצת "מקורות" וועדת המים של מקסיקו בחרו 10 מאגרי מים תת קרקעיים המייצגים מגוון של זיהומים וירידות באיכות המים - המלחת מי התהום, זיהומים לא אורגניים מעשי ידי אדם, העמסת יתר במי קולחין, זיהום באזורים חקלאיים עקב חלחול של חומרי הדברה, זיהומי נפט או זיהומים באזורים אסטרטגיים לניצול גז.
קבוצת "מקורות" תאבחן את גורמי הזיהום ב-10 מאגרי התהום הנבחרים, תקבע אם מדובר בזיהומים הפיכים ותמליץ על אסטרטגיות השיקום. מומחי קבוצת "מקורות" יתבקשו גם לקבוע אם לאחר יישום האסטרטגיות ניתן יהיה לצרוך את המים או לחילופין שיהיה צורך בתהליכי טיהור. קבוצת "מקורות" תציע ל"קונגואה" הצעות לשיקום כימי וביולוגי של המאגרים.


בנוסף, לפי ההסכם תדריך קבוצת "מקורות" מומחים ואנשי סגל של "קונגואה" וגורמים מטעמה בתחומים הקשורים לאיכות מי התהום.
 

על ההסכם חתמו שמעון בן חמו, מנכ"ל קבוצת "מקורות", ודויד קורנפלד, יו"ר ועדת המים הלאומית של מקסיקו. החתימה על ההסכם התבצעה אתמול במקסיקו במעמד נשיא המדינה, מר שמעון פרס, ונשיא מקסיקו, מר אנריקה פניה נייטו, במסגרת הסכם לשיתוף פעולה שנחתם בין שתי המדינות.