ספריית סרטים

ספריית סרטים
מיון לפי קבצים מצורפיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סרט תדמית בעבריתלחצו להפעלה
סרט תדמית באנגליתלחצו להפעלה
סרט תדמית בספרדיתלחצו להפעלה
סרט תדמית בסיניתלחצו להפעלה
סרט תדמית בצרפתית לחצו להפעלה
סרט תדמית ברוסיתלחצו להפעלה
מפעל ירקון נגבלחצו להפעלה
"המוביל הארצי"לחצו להפעלה
השבת קולחיםלחצו להפעלה
המוביל הארצי החדשלחצו להפעלה
גאלה - השקת הקונצרן הגלובלי -  עוצמה הנדסיתלחצו להפעלה
ברכת מנכ"ל קבוצת "מקורות" מר שמעון בן חמולחצו להפעלה
ברכת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה, והמים של ישראל, מר סילבן שלוםלחצו להפעלה
אירוע גאלה - אות "מקורות"לחצו להפעלה
אירוע גאלה - מופע אומנותי - Imagineלחצו להפעלה
ברכת מנהל רשות המים של קפריסין, ד"ר קיריאקוס קירולחצו להפעלה
ברכת השר לפיתוח כלכלי, מסחר ותעסוקה של אונטריו, קנדה, ד"ר אריק הוסקינסלחצו להפעלה
אירוע גאלה - מופע אומנותי - שיר הגשםלחצו להפעלה
ברכת שר החקלאות, משאבי הטבע והסביבה של קפריסין, מר ניקוס קויאליסלחצו להפעלה
טכנולוגיה חדשנית לשמירה על איכות המים במאגריםלחצו להפעלה
אספקת מיםלחצו להפעלה
"מקורות" - חברת המים הלאומיתלחצו להפעלה
התפלהלחצו להפעלה
טיפול בשפכים והשבת קולחיםלחצו להפעלה
קידוח להפקת מיםלחצו להפעלה
המוביל הארצי החדשלחצו להפעלה
אתר אשכול - עילי ותת-קרקעילחצו להפעלה
מתקן ההתפלה אשדודלחצו להפעלה
מאגרי "אשכול"לחצו להפעלה
הזרמת מי כנרת לתעלות הפתוחות של "המוביל הארצי"לחצו להפעלה
מנהור להעברת צינורות ב"פרויקט שורק"- שמירה על ערכי הטבעלחצו להפעלה
העתקת עצים בפרויקט "אשכול סומך" - שמירה על ערכי הטבעלחצו להפעלה
קבוצת "מקורות "לחצו להפעלה
סרט קבוצת מקורותלחצו להפעלה
אתר ספירלחצו להפעלה
הדלקת משואותלחצו להפעלה
הקמת המתקן לקליטת המים המותפלים ב"שורק"לחצו להפעלה
אספקת מים לערבה ולאילתלחצו להפעלה
הקמת "המוביל הארצי" - סרט היסטורילחצו להפעלה
המוביל הארצילחצו להפעלה
פרוייקט שורקלחצו להפעלה
יובל 50 שנים ל"מוביל הארצי"לחצו להפעלה