עמוד הבית | חדשות | מכרזים | יצירת קשר | דרושים | חופש המידע | English
 
דלג על קישורי ניווט
דלג על קישורי ניווט
מרכזי מבקרים
אתר ספיר – נקודת המוצא של המוביל הארצי
אתר אשכול – חוויה מיוחדת באתר ייחודי
אתר מעיינות הירקון בראש העין
אתר דיזל חולדה - ירושלים
תחנת שמחה – מים לנגב
מערכת ההשבה והקו השלישי לנגב
ביקור חוויתי במרכז המבקרים "איגודן"
טיולים
חברה ירוקה
דו"ח קיימות 2011
מידע ושירות
חדשות ועדכונים
מאגר כתבות
שאלות ותשובות
היסטוריה
תיאום תשתיות
חופש המידע
אתיקה במקורות
מידע שימושי
ספקים
צרכן ביתי
אקדמיה
תלמידים
 
שירות לקוחות
רשויות מוניציפליות ותאגידים
תעשיה וחקלאות
 
Skip Navigation Linksדף הבית > מרכז מידע > מרכזי מבקרים
 
מרכזי מבקרים 
 

מקורות מזמינה אתכם לסייר במרכזי המבקרים !

מרכזי המבקרים של החברה פזורים ברחבי הארץ ומהווים חלק חשוב ממערך ההסברה של החברה. חלק מהמרכזים ממוקמים באתרים היסטוריים הקשורים בקשר הדוק עם הקמת מדינת ישראל והגשמת חזון המדינה.
מרכזי המבקרים פתוחים לקבוצות מאורגנות, בתאום מראש, ללא תשלום.
הסיורים מתאימים לגילאי 11 ומעלה.
הביקורים כוללים הרצאה, הדרכה, סרט וסיור.
ניתן לתאם סיור במרכזי המבקרים באמצעות הפקס או הטלפון.

 
אתר ספיר בכנרת
אתר זה ממוקם בתחנה הראשונה של המוביל הארצי. כאן, בבטן האדמה פועלות שלוש יחידות שאיבה ענקיות המעלות את מי הכנרת מגובה 209 מ' מתחת לפני הים אל רום של 50 מ' מעל פני הים.
הביקור באתר מלווה בהדרכה ובסרט המתאר את בניית המוביל הארצי ומערכת הספקת המים בישראל. הביקור משלב סיור במנהרת המשאבות והסברה על אופן עבודתן.
משך הסיור כשעה וחצי.
לתאום הביקור אנא פנו בטלפון : 04-6714770 או  בפקס: 04-6726399. 
קרא עוד  
 
אתר מעיינות הירקון בראש העין - האתר סגור באופן זמני
מעיינות הירקון בראש העין מהווים את צומת המים הראשי של ישראל. לכאן מגיעים מי המוביל הארצי מן הצפון, ויחד עם מי מעיינות ראש העין, הם מוזרמים בשני קווי מים גדולים אל הנגב ולגוש דן באמצעות קו מים נוסף.
במרכז המבקרים הדרכה על מערכת הספקת המים הארצית, מהם אקוויפרים (מאגרי מי תהום) ונערך סיור במנהרת המשאבות הכניסה לאתר דרך קיבוץ גבעת השלושה (ליד הקאנטרי קלאב של הקיבוץ).
משך הסיור: כשעה וחצי.
לתאום הביקור אנא פנו בטלפון: 03-9388961 או בפקס: 03-9380185. 
קרא עוד  
 
אתר דיזל חולדה - ירושלים
על גבעה בצד הדרך בין חולדה למזכרת-בתיה,  ניצב לו האתר "מים לירושלים".
בתוך תחנת שאיבה היסטורית ותת קרקעית הוקם מרכז המבקרים המתעד את אספקת המים לירושלים. האתר מספר על המאמצים הבלתי פוסקים של חברת "מקורות" לספק מים לעיר בכל זמן ובכל מצב,  בעיתות מלחמה - כמו במלחמת השחרור  בה הצילה "מקורות" את ירושלים מצמא,וכן בעיתות פריחה ושגשוג בהם העיר גדלה וזקוקה למים רבים - כמו בימים אלו ממש...
לתיאום ביקורים יש לפנות לטלפון: 03-9388961. 
קרא עוד  
 
תחנת שמחה – מים לנגב
תחנת שמחה, מהמרכזיות בתחנות הנגב, שולטת על חלוקת המים השפירים ומי הקולחים המושבים לאזור. בתחנה ניתן הסבר על בעיות המים בנגב, על מקורות המים ועל חלוקת המים המגיעים מן הצפון לאזורי הנגב השונים.
הביקור כולל סרט בנושא משק המים בישראל וסיור במנהרת המשאבות.
תחנת שמחה נמצאת ליד העיר שדרות.
משך הסיור: כשעה
לתאום הסיור אנא פנו בטלפון: 08-6620666 או בפקס: 08-6620669. 
קרא עוד  
 
שפד"ן – מרכז המבקרים של איגודן
המפעל לטיפול בשפכי גוש דן (שפד"ן) הנו אחת מהתשלובות המורכבות והגדולות בישראל. המכון מטפל בכ 130 מיליון מ"ק מי שפכים בשנה ומחזיר לחקלאות 140 מיליון מ"ק מים מושבים באמצעות מערכת ההשבה של מקורות. השפד"ן משרת אוכלוסייה המונה כ-2.5 מיליון נפש, , באזור הצפוף והמאוכלס ביותר בישראל – גוש דן. השפד"ן נמצא בבעלות "איגודן". חברת "מקורות" אחראית על הפעלת המט"ש, הבטחת רמת קולחים רצויה, החדרתם למי תהום, הפקתם בקידוחי שאיבה, ואספקת המים המושבים לנגב באיכות המאפשרת השקיית גידולים חקלאיים ללא הגבלה. בכך נותנת "מקורות" מענה לצריכת המים בישראל ומפנה מים שפירים נוספים לאוכלוסייה.
לתאום הסיור במרכז המבקרים "איגודן" אנא פנו בטלפון: 03-9555222 
קרא עוד  
 
מערכת ההשבה והקו השלישי לנגב
מפעל ההשבה של הקו השלישי לנגב, הינו מהמפעלים הגדולים בעולם, ופועל בשיטות מתקדמות ביותר. המים המטוהרים מועברים באמצעות ה'קו השלישי' לנגב במערכת משוכללת, להשקיה בלתי מוגבלת של גידולים חקלאיים בנגב. בסיור נשמע על שיטות טיהור המים ודרך העברתם לנגב. הסיור מלווה בסרטים ובמתקני הדמיה.
משך הסיור כשעה וחצי.  ניתן לשלב עם סיור במרכז המבקרים של איגודן
לתאום הסיור אנא פנו בטלפון: 03-9555222 או בפקס: 03-9555201.
 
קרא עוד  
 
אתר אשכול

בבקעת נטופה, לצד מאגרי המים הכחולים של אתר אשכול, הקימה עבורכם חברת מקורות מרכז מבקרים חדשני, לכל המשפחה. המרכז מאפשר למבקרים בו לגלות את הדרך הארוכה שעוברים מי הכנרת עד לברז הביתי, ומעניק הצצה נדירה אל מפעל טיהור המים היחיד מסוגו בישראל והרביעי בגודלו בעולם.
משך הסיור: כשעה וחצי  
לתיאום ביקור: 04-6500664, חיוג חינם: 1-800-250-270

 
קרא עוד